Av Ole Jørgen Krohn-Nydal,

Bærum Røde Kors

Røde Kors og andre frivillige driver norskopplæring og organiserer flere viktige tiltak for at folk skal bli bedre kvalifisert til å komme seg ut i jobb og bort fra utenforskapet.

Det er bra at Frivillighets-Norge engasjerer seg i dette.

Den beste medisinen til bedre inkludering av innvandrere er imidlertid at folk kommer seg i fast i jobb.

Derfor har Røde Kors i Bærum tatt initiativet til etableringen av Globale Bærum – et tiltak som har et konkret mål om at 1.000 innvandrere skal skaffe fast jobb i løpet av tre år.

Bærum Næringsråd og enkeltbedrifter står selv i sentrum i tiltaket – i et aktivt samarbeid med kommune, Nav og frivilligheten.

Morgendagen vil vise at mangfold kommer til å lønne seg, både for næringslivet og for kommunens innbyggere.

Det er derfor bra at næringslivet selv har vært så positive til initiativet og at kommunen og Nav har bidratt aktivt til at tiltaket har kommet i gang.

At næringslivet, myndighetene og frivilligheten går sammen om å bidra i inkluderingsdugnaden, får frem det beste i dugnadsånden – og i motsetning til regjeringen har vi turt å sette oss konkrete mål.