Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Friluftsøy utenfor Fornebu haster

– Fornebubanen er i gang, og det er planlagt 52.000 lastebillass bare frem til 2023. Bærum Arbeiderparti vil bygge friluftshalvøy nå før det er for sent, skriver innsenderen. Her planutvalget i Bærum inkludert Reidar Kleppe på befaring ved det aktuelle området nedenfor Telenor. Fremst utvalgsleder Eirik T. Bøe (V).

– Fornebubanen er i gang, og det er planlagt 52.000 lastebillass bare frem til 2023. Bærum Arbeiderparti vil bygge friluftshalvøy nå før det er for sent, skriver innsenderen. Her planutvalget i Bærum inkludert Reidar Kleppe på befaring ved det aktuelle området nedenfor Telenor. Fremst utvalgsleder Eirik T. Bøe (V).

Foto: KARL BRAANAAS

Bærum Arbeiderparti vil øke arealet for friluftsaktiviteter på Fornebu ved å bygge en ny friluftsøy forbundet med gangbro til Fornebu. 

Den vil vi bygge av kortreiste steinmasser fra den nye Fornebubanen som nå bygges.

Vi elsker å bruke nærområdet vårt til tur og aktivitet, og pandemien har vist oss nye muligheter. De mest populære områdene som Kalvøya, har betydelig med trafikk og slitasje.

Mye av friområdet på Fornebu er sårbare naturperler som vi må verne om. Derfor trenger vi en ny tilrettelagt friluftsøy for mye bruk. 

Den skal være lett tilgjengelig for alle, enten de sykler eller går, er funksjonshemmet eller kommer sjøveien. Den skal bygges for å gi mange gode opplevelser med nærhet til sjøen og fri tilgang til strandsone. En perfekt kortreist treningsøkt for joggere.

Kalvøya er en god parallell på hva vi tenker oss. Her fiskes det og bades, jogges og spilles fotball og så videre. 

På den nye øyen må det tilrettelegges med robuste gangveier og sykkelstier mellom rekreasjonsområdene som tåler flere brukere enn dagens stier på Kalvøya.

Bærum Ap ønsker først og fremst å bygge en friluftsøy, men vi oppnår også en kjempemessig klimagevinst ved å benytte steinmassene som er på Fornebu. 

Vi sparer klimaet vårt for enorme CO2-belastninger. Ja, utslippet blir hele 17 ganger høyere, med et totalt CO2-merutslipp på nesten 9.500 tonn CO2-ekvivalenter, ved transport til Drammen havn i forhold til å nyttiggjøre massene på Fornebu. 

I tillegg til klimabelastningen sparer vi samfunnet for øket trafikk på lokalveier og E18 med cirka 85.000 lastebillass. Tallene legger til grunn 1,5 millioner kubikkmeter stein, men det er trolig mer.

Så har vi dessverre en sjøbunn i Lysakerfjorden som er sterkt forurenset av tidligere utslipp. Det er tilnærmet umulig å fjerne dette. Bare prosessen vil medføre fare for utslipp til sjøen, og hvor vi skal gjøre av alle disse massene? 

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har beskrevet sjøbunnen i delområder 5, Lysaker som å ha de høyeste overskridelser av risiko for human helse og økologiske effekter. De anbefaler området som nummer 2 i tiltaksplan for Bærum.

Det beste tiltaket er å tildekke forurenset sjøbunn med rene steinmasser. Her kan vi lage renner og ujevnheter på bunnen som skaper store nye flater og muligheter for fisk og planter i sjøen.

Vi kan skape en helt ny ikke forurenset sjøbunn med langt bedre vilkår for naturmangfold i Lysakerfjorden. En sjøbunn og strandsone der vi får lov til å begynne litt på nytt.

En øy forstyrrer ikke eksisterende strandsone og endrer strømninger, og vi «forbruker» heller ikke av strandsonen ut over adkomsten.

Friluftshalvøy utenfor Fornebulandet er en vinner for samfunnet og for hele Indre Oslofjord. Den samlede gevinsten av økt friområde, tildekning av forurenset sjøbunn, avsetning av kortreist steinmasse og betydelig redusert klimautslipp gjør at dette rett og slett er noe vi må gjøre. 

Og det haster, Fornebubanen er i gang, og det er planlagt 52.000 lastebillass bare frem til 2023. Bærum Arbeiderparti vil bygge friluftshalvøy nå før det er for sent.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.