Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Frihet og privilegier

Så lenge det benyttes utvalgskriterier er det ikke fritt skolevalg, skriver Erik Skolem i Bærum SV.

Foto: David Krekling

J. Malvik, I. Nesse og M. Holst-Pedersen fra Venstre svarer i Budstikka 31.7 på mitt innlegg om såkalt «fritt skolevalg». De påstår at elevene i Asker og Bærum fritt kan velge hvilken videregående skole de skal gå på. Dette er feil.

«Fritt skolevalg» burde tilsi at alle fritt kan velge hvilken skole de vil gå på.

Både Høyre (W.R. Garntangen, 8.7) og Venstre overser i sin argumentasjon at det er et begrenset antall plasser på de mest attraktive skolene. Dette betyr at det finner sted en utvelgelse: Noen får velge først, og andre blir avspist med alternativer de ikke ønsker. «Friheten» til å velge gjelder bare de som får velge først.

Jeg er ikke bekymret for at folk har ulike ønsker. Det er ikke samfunnets oppgave å styre hva hver enkelt skal gjøre, men det er en samfunnsoppgave å sikre at alle får like muligheter. Jeg er bekymret for at man bruker utvelgingskriterier som både er uhensiktsmessige og urettferdige.

Et karakterbasert utvelgelsessystem er ikke rettferdig: Karakterer henger ikke bare sammen med innsats, men i høy grad også med sosial bakgrunn, helse og arvede evner (altså rent hell). De som har vært heldige i sine valg av foreldre starter i konkurransen med store fordeler.

Enda viktigere er det at mens noen blir motivert av karakterer, vil andre bli demotivert. Mestringsforventning er en av de sterkeste motivasjonsfaktorene, både i positiv og negativ retning.

Elever som antar at de uansett innsats ikke vil kunne konkurrere med andres karakterer vil lett kunne resignere og oppnå dårligere resultater enn de ellers kunne fått.

15-åringer er i ulik grad av modning. Det kan godt hende at samfunnet går glipp av de virkelig store talentene ved å sile dem ut før de var modne nok til å ta en informert beslutning om sin fremtid.

Det er altså ikke målet om å legge til rette for elevenes ulike ønsker jeg er uenig med høyresiden om. Jeg mener at det å bruke karakterer som utvalgskriterium ikke er rettferdig. Når vi gjør det, respekterer vi ikke at elevene er forskjellige.

Som tidligere sagt er det kanskje umulig å lage et perfekt system for skoleopptak. Noen linjer finnes bare på noen skoler, og noen elever vil ha spesielle ønsker. Jeg tror at et system der hovedregelen er at elever har fortrinnsrett til skoler der de bor er det beste. Dette kan suppleres med opptaksprøver, og kanskje i noen tilfeller også karakterer, der dette er fornuftig.

Venstre-representantene sier de er ubeskrivelig takknemlige for å ha fått muligheten til å velge skole selv. Med et minimum av empati er da kanskje mulig for dem å forstå hvor problematisk det er for dem som vet at de uansett innsats vil måtte ta til takke med de skoleplassene ingen andre ønsker.

Når Venstre-representantene hevder at elevenes frihet står på spill, så er det ikke sant. Dette dreier seg bare om noens rett til å velge først.

Både Høyre og Venstre må forstå at en «frihet» som bare gjelder for noen og ikke for andre ikke er en frihet, men et privilegium.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.