Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fremtidens boformer for eldre

Vi hadde håpet å kjøpe Føyka-tomten, men ser nå etter andre alternativer for å utvikle fremtidens boformer for eldre, skriver Stig L. Bech i Solon Eiendom.

Foto: Karl Braanaas

Asker og Bærum trenger gode boformer for eldre, boformer som styrker fellesskap, tilhørighet og muliggjør bruk av den enkeltes ressurser.

9 av 10 nordmenn mellom 50 og 80 år eier sin egen bolig. Men hva skjer når du blir ensom, eller trenger tilgang til helsehjelp? I dag har man oftest valget mellom å bo i eget hjem eller på sykehjem. Med Solon Senior ønsker vi å bidra til å utvikle fremtidens boform for eldre i Asker og Bærum.

I Solon Senior har du din egen selveierbolig, men samtidig tilgang til felles fasiliteter. Du inngår i et fellesskap. Du velger selv når du vil være en del av fellesskapet, og når du vil være for deg selv i egen bolig. Du kan ved hjelp av en fasilitator som er ansatt i Solon Senior arrangere aktiviteter som du selv ønsker. Det kan være en matklubb, en turgruppe, en treningsgruppe, kulturopplevelser eller annet som gir energi.

Når vi utvikler boalternativer for seniorer bygger vi på at eldre fortsatt ønsker å bidra i andres liv, og være en ressurs for samfunnet. Vi tror at eldre trenger styrkede systemer og strukturer rundt sine liv for å opprettholde meningsfull aktivitet og deltagelse i sosiale fellesskap.

Andelen eldre i Oslo-regionen vil øke sterkt i årene som kommer. Eksempelvis vil andelen eldre over 80 år dobles i Asker over en periode på tyve år. Dette krever en styrking av kommunens tjenester, men også at vi alle tenker nytt om boformer. Velferdsteknologi gjør at flere kan bo hjemme. Men teknologi er kun et hjelpemiddel, et verktøy. Det er aktivitet, fellesskap, relasjoner, god mat og tilgang på helsetjenester når det trengs, som er avgjørende. Dette er også utgangspunktet i den nye kvalitetsreformen «Leve hele livet» som Regjeringen nå ønsker å realisere i kommunene. Det er forskningsmessig belegg for at god livskvalitet med fellesskap, sunn mat, trening og bruk av egne ressurser – gjør at du utsetter tidspunktet for når du trenger helsehjelp, og at du lever lengre.

I Danmark er slike bofellesskap for eldre vanlige

Solon Senior skal være blandede bomiljø, der tilbudene om fellesskapsaktiviteter er åpne for lokalmiljøet rundt. Vi ønsker å utvikle flere slike prosjekt i Asker og Bærum. Vi hadde håpet å kjøpe Føyka-tomten, men ser nå etter andre muligheter etter vedtaket i Asker Skiklubb.

I Danmark er slike bofellesskap for eldre vanlige. Et av de beste eksemplene vi har sett er på Frederiksberg i København, her har Diakonissestiftelsen utviklet seniorboliger, med et tilbudet veldig likt det vi utvikler i Solon Senior. Det er lange ventelister for å få leie disse boligene.

Hva trenger vi fra politiske myndigheter i Asker og Bærum? Vi trenger tilgang til tomter, gjerne beliggende med nærhet til kommunalt tjenestetilbud eller i tilknytning til private eller ideelle helseinstitusjoner. Tomtene kjøper vi til markedspris.

Regulerte tomter er å foretrekke, men uregulerte tomter er også aktuelle, forutsatt effektiv kommunal saksbehandling. Vi er klare til å utvikle fremtidens boliger for seniorer. Vi ser frem til å samarbeide med nye Asker kommune og Bærum fremover.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.