Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Føyka og sentrumsutvikling

– Når nye planer skal legges for områdene Føyka, Askerparken og Asker sentrum som sådan, er det helt åpenbart at mange ulike hensyn må balanseres, skriver innsenderen.

– Når nye planer skal legges for områdene Føyka, Askerparken og Asker sentrum som sådan, er det helt åpenbart at mange ulike hensyn må balanseres, skriver innsenderen.

Foto: HANS ERIK RUUD/ASKER SKIKLUBB

Med bakgrunn i Asker Skiklubbs vedtak om å bli værende på Føyka, må også kommunen revidere planene for utviklingen av våre eiendommer her.

Føyka er avgjørende for den langsiktige utviklingen av Asker sentrum og bidrar i vår boligpolitiske strategi med flere sentrale leiligheter og til finansiering av Drengsrud idrettspark, et viktig grep i Borgen-løftet.

Når nye planer skal legges for områdene Føyka, Askerparken og Asker sentrum som sådan, er det helt åpenbart at mange ulike hensyn må balanseres. 

Vi skal finne gode og bærekraftige løsninger for grønn byutvikling som ivaretar Asker sentrums identitet, og som vi kan se tilbake på med stolthet i fremtiden. 

– Vi skal finne gode og bærekraftige løsninger for grønn byutvikling som ivaretar Asker sentrums identitet, og som vi kan se tilbake på med stolthet i fremtiden, skriver Askers ordfører Lene Conradi.

– Vi skal finne gode og bærekraftige løsninger for grønn byutvikling som ivaretar Asker sentrums identitet, og som vi kan se tilbake på med stolthet i fremtiden, skriver Askers ordfører Lene Conradi.

Foto: TRINE JØDAL

Den eksisterende planen for Føyka legger opp til at arealet fordeles cirka 50/50 mellom utbyggingsområder og idrett og grøntområder/strukturer. Jeg ser for meg at en slik fordelingsnøkkel videreføres nettopp for å sikre denne viktige balansen. 

Men, at de ulike arealene nå fordeles på en annen måte, på både Skiklubbens og kommunens arealer, nå som Skiklubben ønsker å beholde sine idrettsanlegg på Føyka. Jeg tenker det er klokt å se hele området som en helhet.

Hensynet til åpenhet, gode grøntarealer og stedstilpasset arkitektur skal veie tungt.

Gjennom ny kommuneplans arealdel legger vi nå føringene for en god og helhetlig plan som skaper forutsigbarhet for partene. Selve gjennomføringen er det derimot ingen hast med. Det er allerede stor boligbyggeaktivitet i og rundt sentrum, og ut fra et boligpolitisk perspektiv har vi derfor god tid til å få frem de beste løsningene. 

En endelig forsikring om at ny E18 vil bli bygget helt til Drengsrud har også betydning for trafikkavviklingen i og rundt sentrum. Siden Føyka-prosjektet nå ligger et stykke frem i tid, må vi også gjøre det beste ut av situasjonen her og nå, og jeg er glad for at vi har fått på plass en midlertidig skatepark og at det jobbes med en permanent plassering som skal passe inn i den helhetlige planen.

Asker kommune vil legge stor vekt på en god og balansert videreutvikling av Asker sentrum, der hensynet til åpenhet, gode grøntarealer og stedstilpasset arkitektur skal veie tungt. Volum og høyder på sentrumsutviklingen på Føyka vil være spørsmål vi må komme tilbake til i detaljregulering, og vi har allerede gode føringer i eksisterende planer å kunne ta utgangspunkt i.

Det er riktig at vi ikke har mangel på tomtereserver i Asker, og i ny kommuneplan foreslår kommunedirektøren knapt noen nye utbyggingsområder. Vi skal imidlertid fortsatt bygge tett rundt de viktige knutepunktene våre, som Asker sentrum og andre sentrale områder. 

I dag er 84 prosent av boligene i Asker eneboliger og rekkehus, mens kun 42 prosent av husholdningene er barnefamilier. En stor boligpolitiske oppgave i årene fremover vil i lys av dette være å skaffe sentralt beliggende boliger til en stadig større gruppe med småhusholdninger og eldre.

Asker kommunestyre behandlet og vedtok i mai i år sak om kommunens tomt «delområde IV» på Føyka, som foreslås utviklet til boligområde, med betydelige grøntområder rundt. Det legges opp til at arbeidet videreføres i kommuneplanens arealdel. 

Med høringer og innspill til de ulike alternativene sikres en god prosess og en helhetlig vurdering av utviklingen av Asker sentrum.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.