Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Føyka og Askerparken

– Forslaget som nå legges frem, oppfatter jeg som en «nødløsning» som absolutt må revurderes før kommunen «stuper» inn i en ny snever mulighetsstudie som reduserer og utsetter det totale idrettsbehovet, skriver innsenderen.

Foto: KARL BRAANAAS

Askersamfunnet trenger Føyka, Askerparken, Drengsrud og Kollen – for idrett, samlingssteder, park, rekreasjon – for langt flere enn barn, ungdom og idrettseliten. 

Statlige/regionale føringer tilsier idrett og kultur i sentrum sammen med boliger/næring. Utomhusareal og lekeplasser innen gådistanser kreves ved boliger. Askerparken er en svært viktig arena for breddeidretten, fotball, langrenn, skileik, barneidrett, aktivitetsområde for skoler og barnehager og turområde.

Sirkulærøkonomi er tidens stikkord. Restaurer – ikke riv.

Flytting av fotballens matcharena for å bygge boliger i Askerparken reduserer fotballens totale spilleflater i dag og i fremtiden. Fornyelsen av to flotte baner på Borgen – sårt tiltrengt – kunne vært utført i 2020 til lavkost. Utsatt med uklar fremtid. Det er plass til gradvis utbygging av flere baner.

Nå er tanken å grave opp alt og ta nyere hensyn til urnelunden og det nye boligfeltet på Drengsrud enn i reguleringsplanen. Kollen åpnes ikke. Et tap for fotballen, idrett og for Borgen/Drengsrud.

Håndballhallen ved Borgen skole (skrikende behov) blir igjen utsatt – til fordel for elitefotballens nye klubbhus og gjenoppbygging av tre fotballbaner. Er det en god politisk beslutning å velge 200 boliger i sentrumsperiferi tett på E18 med begrenset sol/utsikt?

Jeg har i mange år jobbet for en avtale som var gunstig for alle parter som kunne akseptere flytting med Askerparken intakt, og jeg har i mange tidligere innlegg forklart hvorfor kommunens avtale ikke var god hverken for kommunen eller idretten. 

Skiklubben endte opp med å ikke selge – og svært mange gode argumenter kan underbygge det valget.

Forslaget som nå legges frem, oppfatter jeg som en «nødløsning» som absolutt må revurderes før kommunen «stuper» inn i en ny snever mulighetsstudie som reduserer og utsetter det totale idrettsbehovet.

Mitt håp er at det brukes tid for å vurdere skissert løsning opp mot flere alternativer. Noen stikkord er: utnyttelse av randsonene på Føyka for mer sentrumsnære boliger og næring/kontorer, utnyttelse av alle tomtene som frigis for boliger når E18 legges i tunnel, når trenger vi 200 perifere boliger i Askerparken når Landås, Fusdal, Høn, Perleporten, Askerholmen (Coop-bygget) fylles med boliger? 

Hva er tapet for samfunnet og idretten når Askerparken forsvinner? Gevinst og driftskostnader?

Et alternativ er å se på forslagene som styret i Skiklubben har foreslått – men som ble avvist både under det tidligere mulighetsstudiearbeidet og revidert avtaleforslag i august 2019.

Saksfremlegget nevner Skiklubbens gjeld fra 2011 om bygging av matcharena som «skrotes» og er indirekte klar på at gjelden ikke kan innkreves. Spillemidler som må tilbakebetales, er ikke nevnt.

Asker Skiklubb eier 9 mål av Askerparken (delområde IV) og en stor del av anlegget, og det er mange avtaler med kommunen som må reforhandles. Salg krever to årsmøtebeslutninger både for dette alternativet og andre alternativer. En komplisert fremtid.

Min anbefaling er at formannskapet bør bruke mer tid før man detaljerer ett alternativ som ikke er fremtidsrettet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.