Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Føyka-avtalen – gavepakke eller ran?

Rådmann Lars Bjerke (t.v.) og Ragnar Sand Fuglum  fra Asker kommune orienterte om Føyka- og Drengsrud-planene i Asker kulturhus.

Foto: Knut Bjerke

Budstikka karakteriserte først kommunens infomøte som rabaldermøte, men nedgraderte senere til stormfullt møte. Uansett – møtet tydeliggjorde for alle at avtalen er omstridt – unntatt hos flertallet i det gamle kommunestyret!

Det var forutsigbart at kommunen med rådmann og ordfører i spissen framsnakket Føyka-avtalen i panegyriske ordelag. Med drømmeaktige lysark om Drengsrud idrettspark og Føykas nye bydel i Soria Moria-stil skulle ingen være i tvil om at dette ville være en ren gavepakke.

I samhandlingsånd inviterte kommunen til kommentarer og spørsmål. Det ble derfor en selsom opplevelse da kommunens representanter nærmest sensurerte enkelte debattanter. Forestillingen ble ikke bedre da klakører i salen tilsynelatende også deltok i til dels mobbelignende behandling av enkelte spørsmålsstillere. Var ikke motforestillinger ønsket?

Tre viktige problemstillinger om Føyka-avtalen ble likevel belyst: Verdifordeling, arealene på Drengsrud og avstanden fra sentrum til Drengsrud.

I Føyka-avtalen fordeles salgssummen fra Føyka 50/50 mellom skiklubben og kommunen, trass i at skiklubben eier 86 prosent av arealet som skal selges. Med en salgssum på 1 000 mkr, skulle følgelig skiklubben ha 860 mkr og ikke 500 mkr. Denne inkurie stammer fra en utgått intensjonsavtale fra 2010 knyttet til regulering og et tvilsomt strøksprisresonnement. Hvorvidt denne forfordelingen er et «ran» kan diskuteres, men de færreste private selgere ville frivillig gi fra seg 360 mkr! Om skiklubben hadde fått sin rettmessige del av salgssummen, hadde man kommet bedre ut av det ved å bekoste hele Drengsrud-utbyggingen selv.

Det neste punktet var at arealene på Drengsrud, slik Mulighetsstudien viser, er for knappe og ulendte til å bygge idrettsparken som forutsatt. Man kan ikke forutsette bort arealbegrensninger gjennom detaljplanleggingen. Skiklubben kan ikke inngå en skjellsettende avtale som hviler usikre og uavklarte premisser. Det er besynderlig at så mange styremedlemmer har funnet det forsvarlig å gå inn for forslaget til avtale.

Endelig ble det åpenbare påpekt – at Føyka allerede er knutepunktslokalisert og lett å nå med gange, sykkel, tog eller buss. Dette er ikke tilfellet for Drengsrud – som vil gi lengre reisevei for de fleste medlemmene. Gang- og sykkelveien fra sentrum til Drengsrud er heller ikke egnet for mertrafikken knyttet til et nytt idrettsanlegg. For å bøte på dette ble nye E18 (sic.) samt el-sparkesykkel og shuttlebuss nevnt av kommunen. Fine tanker – men de er altså ikke nevnt i Føyka-avtalen.

Det kan derfor konstateres at mange i Asker Skiklubb er skeptiske til den fremlagte Føyka-avtalen, fordi den innebærer en forfordeling av skiklubbens verdier som ikke kan forsvares overfor medlemmene, samt at det er vesentlig usikkerhet om avtalen i praksis lar seg gjennomføre i samsvar med de krav til anleggene på Drengsrud som må være et bærende premiss for en flytting.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.