Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fotlenke på mindreårige

Artikkelforfatteren er sterkt kritisk til Frps forslag om å senke den kriminelle lavalder. Politiet gjennomfører ofte knivaksjoner i ungdomsmiljøene i Asker og Bærum. Her fra en aksjon i Sandvika i fjor.

FOTO: KARL BRAANAAS

Frp-politiker i Asker, Ole Jacob Johansen, ønsker å senke den kriminelle lavalder og sette elektronisk fotlenke på straffedømte ungdommer.

Det er verdt å spørre om Johansen har forskningen på sin side når han hevder så drastiske tiltak vil løse utfordringene med ungdomskriminalitet på Borgen.

Knivstikking og voldshendelser er alvorlig. Det er derfor verdt å se nøyere på hva Frp-politiker Ole Jacob Johansen fremmer som tiltak mot ungdomskriminalitet i Budstikka 27. januar.

Johansen mener han ser en sammenheng mellom endringer i kriminalstatistikken for Asker i første halvår 2019 og «voldsutøvernes etnisitet og kultur». For å få bukt med ungdomsvolden foreslår Johansen så å kutte ut kriminalitetsforebyggende tiltak og heller gå «tough on crime».

Helt spesifikt mener Johansen at den kriminelle lavalderen bør senkes og at «antall fengselsplasser for unge under 18 år» må økes. Johansen tar også til orde for å gi «ungdommer som er dømt til ungdomsstraff en fotlenke» og han vil fjerne kravet til samtykke for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Er det å fengsle ungdom under 15 år veien å gå fremover på Borgen?

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. For ungdom mellom 15 og 18 år som har begått alvorlige lovbrudd tilbys det ungdomsstraff som alternativ til fengselsstraff. Hensikten er å forebygge ny kriminalitet. For at oppfølgingen skal lykkes, krever Kriminalitetsforebyggingen at «ungdommen er villig til å ta ansvar for sin(e) handling(er) og er motivert til å endre adferd og livsførsel». Ungdommene må derfor samtykke til oppfølging. Det er dette samtykket Johansen mener må fjernes.

Det er vanskelig å følge Johansens resonnement. Burde ungdommer heller sendes i fengsel enn få et egnet tilbud? Er det selve samtykket Johansen finner problematisk? Er det å fengsle ungdom under 15 år veien å gå fremover på Borgen?

Innføringen av ungdomsstraff kom i 2014 og regjeringen gjennomførte i 2019 en evaluering av ordningen. Rette instans for kritikk er uansett Justis- og beredskapsdepartementet, ikke Oppvekstkomiteen i Asker, som Johansen kritiserer.

Det er merkelig hvordan Johansen kommer med en rekke forslag rettet mot leder av Oppvekstkomiteen i Asker, som komiteen ikke har myndighet til å påvirke. Den kriminelle lavalderen er for eksempel nedfelt i straffeloven. Dette burde Johansen vite.

Innføringen av ungdomsstraff knytter seg også til Norges forpliktelser etter FNs barnekonvensjon, som slår fast at barn ikke skal straffes på en måte som kan skade dem. At Johansen foreslår at Oppvekstkomiteen i Asker burde vike fra barnekonvensjonen virker lite gjennomtenkt.

Det er liten grunn til å tro at voldelige ungdommer evner å vurdere egne handlinger opp mot straffens omfang. Her er det nok andre mekanismer i spill. I møte med sammensatte problemer må vi erkjenne at verden er kompleks. Utspill om «strengere straff» og «bak lås og slå», slik Johansen kommer med, er ikke spesielt konstruktive.

Skal vi lykkes med å nå frem til utsatt ungdom kreves det at politiet nyter respekt og har autoritet, og har oversikt over utsatte miljøer. Respekt og autoritet er noe man bygger opp over tid. Om noe trenger både politiet og kommunen ressurser til å kunne følge opp utsatte ungdommer.

Jeg ønsker heller å spørre hvilken forskning og undersøkelser Johansen sitter på som kan dokumentere at ungdom kommer på rett spor ved et tidlig møte med fengselsvesen, omgang med andre straffedømte og fotlenker?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.