Hvem taler mot bedre vitende, Udnes?

BLIR UTFORDRET: Planutvalgets leder, Ole Kristian Udnes (H), utfordres i dette innlegget om Fossum-utbyggingen. FOTO: KARL BRAANAAS

BLIR UTFORDRET: Planutvalgets leder, Ole Kristian Udnes (H), utfordres i dette innlegget om Fossum-utbyggingen. FOTO: KARL BRAANAAS

Av

En skal som kjent ikke kaste stein i glasshus.

DEL

MeningerLeder av planutvalget i Bærum, Ole Kristian Udnes, beskylder på Eiksmarka Vels Facebook-sider Eiksmarka Vel og Naturvernforbundet i Bærum for å snakke mot bedre vitende når de sier at 800-1000 boliger oppfyller Miljøverndepartementets krav om høy utnyttelse på Fossum. I denne saken er det tvert imot Udnes som taler mot bedre vitende.

Det Miljøverndepartementet har sagt er at det skal være «høy tetthet», uten å spesifisere nærmere. Bygging av 800–1000 boliger på området vil også være «høy tetthet», for eksempel sammenlignet med naboområdet Fossumfeltet. Uansett bør vel kommunens egen vurdering være utgangspunkt for hvordan en skal utvikle kommunen, ikke frykten for Miljøverndepartementets vrede.

Bakgrunn: 

I Østlandssendingens morgensending samme dag uttaler Udnes at området ligger ganske sentralt til, med relativt kort avstand til kollektivknutepunkter. Sannheten er at området ligger 2,0-2,5 km fra nærmeste T-banestasjon. Lengre fra skinnegående trafikknutepunkt er det vanskelig å komme i den bebygde delen av Bærum, når en ser bort fra Lommedalen. Alle instanser som har med transport og trafikk å gjøre, det vil si Statens vegvesen, Fylkeskommunen og Ruter har da også stilt seg meget negative til planen.

På Eiksmarka Vels Facebook-side har Udnes et innlegg 3. mars der han sier at med 800–1000 boliger vil området bli avsatt til lager og industri også i fremtiden. Her går Udnes langt i å fremstå som representant for Løvenskiold/Obos. Det er ingen grunn til å frykte for fortsatt «industri». Riktignok har Løvenskiold antydet noe i den retning, og overskuddet fra utbyggingen blir redusert fra anslagsvis 2 milliarder til i størrelsesorden 1 milliard, men utbygging av «industri» vil likevel ikke kunne konkurrere med dette. I Oslo rives brukbare næringsområder i stor stil for å gi plass til nye boliger. Og hva sier Obos til «industriutbygging» på sin tomt?

Jeg vil også knytte noen kommentarer til et notat som rådmannen utarbeidet til Planutvalget etter høringsmøtet 10. januar. Notatet fremstår som et ensidig forsvarsskriv for Løvenskiolds planer. Fagetatenes sterke motforestillinger når det gjelder trafikk er ikke engang kommentert!

Boligtettheten på Fossum er i Rådmannens notat sammenlignet med noen områder på Fornebu og to områder i Oslo, der det påvises tilsvarende eller høyere utnyttelse. Hvorfor ikke også sammenligne med det nærliggende Sørkedalen, der Oslo kommune bare har tillatt noen få små husklynger på ca. 10 hus hver?

Les også:   Fossum IF er en ansvarlig samfunnsaktør 

Høyre synes å støtte Løvenskiolds/Obos’ planer uansett, og det kan virke som det har gått prestisje i saken. Men det er forstemmende at rådmannen ikke evner å ha et mer balansert syn, og lar seg redusere til et haleheng for Løvenskiold/Obos. Jeg håper at de andre partiene i kommunestyret gjennomskuer dette og stoler på egne vurderinger.

Alle som ønsker å bevare Fossums egenart oppfordres til å gi uttrykk for sin mening ved høstens kommunevalg!

Fikk du med deg dette innlegget?   Smiejordet og bærekraftig idrettsanlegg 


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags