Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fossum-utbygging – etikk og politikk

FOSSUM BRUK: Det omstridte utbyggingsområdet er Løvenskiolds industriområde mellom Bogstad og idrettsanlegget på Fossum (bak). - Det er viktig at befolkningen har full tillit til at Bærums administrasjon og folkevalgte organer vil behandle saken på en forsvarlig, objektiv og upartisk måte, skriver innsenderen.

Bør Bærum Høyre erklære seg inhabil når områdereguleringen for Fossum kommer til behandling i kommunestyret?

Pensjonistpartiet mener at det er fornuftig å omdisponere industriområdet på Fossum Bruk til boliger. I flere høringsrunder har det imidlertid kommet en lang rekke innsigelser, krav, protester og påvisning av negative konsekvenser fra offentlige instanser, fagmiljøer, naboer og ulike interesseorganisasjoner.

LES OGSÅ: Lang tids ferd mot bolig

LES OGSÅ: Ugyldig Fossum-vedtak?

LES OGSÅ: Venstre og Naturvernforbundet ut mot Høyre på Fossum: – Det spres faktafeil

Det er store pengebeløp involvert. LDIP (langsiktig drifts- og investeringsplan) stipulerer at Bærum kommune må investere i 1,4 milliarder kroner i infrastruktur på Fossum i forbindelse med utbyggingen.

Hvis forslaget om 2.000 leiligheter blir godkjent, er det forventet at utbyggerne kan ha en netto fortjeneste i størrelsesorden 2 milliarder kroner.

Med dette bakteppet er det viktig at befolkningen har full tillit til at Bærums administrasjon og folkevalgte organer vil behandle saken på en forsvarlig, objektiv og upartisk måte.

Følgelig må etikk og vurderinger av inhabilitet høyt opp på dagsordenen for å forhindre at det sås tvil om troverdigheten til Bærums politikere.

Det er derfor bekymringsfullt at Transparency International i 2015 stilte spørsmål om hvorvidt det kunne oppfattes som etisk problematisk at Løvenskiold bidro med store summer i partistøtte til Bærum Høyre, når partiet i etterkant skulle behandle et overdimensjonert utbyggingsforslag på Fossum Bruk.

Pengestøtten til Høyre har fortsatt. Løvenskiold-Vækerø ga 200.000 kroner i partistøtte til Høyre både i 2017 og i 2018. Disse bidragene er gitt til sentral partiorganisasjon i Høyre i stedet for direkte til Bærum Høyre.

Flere av Bærums innbyggere har stilt spørsmål om det er sammenheng mellom de økonomiske bidragene fra Løvenskiold og Høyres positive innstilling til en storstilt utbygging på Fossum.

Pensjonistpartiet vil derfor anbefale at Høyre gir Bærums befolkning innsyn i de habilitetsvurderinger som er gjort i forbindelse med Fossum-utbyggingen og forholdene rundt partistøtten fra Løvenskiold.

Det er ikke kritikkverdig å være inhabil, men det er uetisk hvis man ikke fratrer ved behandlingen av saken ved inhabilitet. Det er heller ikke i utgangspunktet klanderverdig å ha et nært forhold til noen som har særinteresser i en spesiell sak – så lenge man har fokus på at et viktig siktemål med inhabilitetsreglene er at de skal styrke folks tillit til forvaltningen.

Mange av bestemmelsene i inhabilitetsreglene er imidlertid utpreget skjønnsmessige. Dette krever at man, i kontroversielle utbyggingssaker hvor et positivt kommunalt vedtak gjør at utbygger høster store økonomiske gevinster, må være spesielt varsom så man ikke vekker mistanke om at det ligger utenforliggende hensyn bak en avgjørelse.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Pensjonistpartiet mener at saken må utsettes til habilitetsforholdene er avklart.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.