Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fossum-utbygging er intet miljøprosjekt

PLANEN: – Bare den som eier frekkhetens nådegave kan kalle dette for et miljøprosjekt, skriver innsenderen. Her presenterer Løvenskiolds Jens Jalland «Miljølandsbyen» for politikerne i planutvalget i Bærum.

Lar planutvalget i Bærum seg forføre av Løvenskiold og Obos?

Planutvalget gjorde en foreløpig behandling av planforslaget for Fossum-utbyggingen på sitt møte 13. desember.

Les også: Fossum-planen må reduseres

Les også: Planlegger 2.000 boliger på Fossum: Satser på å bygge hus i tre

Planutvalgets leder, Ole Kristian Udnes, lovpriste prosjektet i sin omtale, og sa at dette måtte være ett av de flotteste områdene i Bærum, med gangavstand blant annet til Bogstadvannet og Østernvann.

Jeg er enig i at området er flott og unikt. Nettopp derfor bør det behandles med skånsomhet slik at det ikke forringes.

Jeg er redd planutvalget har latt seg forføre av Løvenskiold/Obos sin godt regisserte salgskampanje, der det blir fremstilt som et miljøprosjekt.

Det legges opp til å bygge 2.000 boenheter samt nærsenter, skole, barnehager, bo- og behandlingssenter og flerbrukshall.

Bare den som eier frekkhetens nådegave kan kalle dette for et miljøprosjekt.

Tillatt høyde foreslås til fem etasjer/16-18 meter. Dette er en gigantisk utbygging helt inntil markagrensen.

Det ville neppe blitt godkjent av kommunen hvis det ikke hadde vært for at Løvenskiold nærmest oppfattes å ha et krav på å kunne utnytte sagbruksområdet til utbyggingsformål.

Dette fordi området tidligere har vært regulert til industri.

Bebyggelsen vil få proporsjoner som er fullstendig i disharmoni med omgivelsene.

Området ligger ved inngangen til Sørkedalen, med blant annet Bogstadvannet og Bogstad gård, Lathusåsen og de gamle husmannsplassene Lathus og Strømstad som nærmeste naboer.

Området ligger så langt fra skinnegående kollektivtransport som det vel er mulig å komme innenfor den bebygde sonen av kommunen.

Prosjektet bryter klart med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Området kan vanskelig bli noe annet enn en bilbasert satellitt. Matebusser til Eiksmarka stasjon vil ikke dekke transportbehovet mer enn i begrenset grad.

Løvenskiold og Obos kaller dette en «miljølandsby». Det legges vekt på transportløsninger med elbusser, bildelingsordninger og selvkjørende busser.

Et miljømessig dårlig prosjekt blir ikke godt bare ved å innføre slike tiltak. Bildelingstiltak og selvkjørende busser fører heller ikke til noen reduksjon i biltrafikken. Fremkommelighets- og køproblemene blir de samme uansett.

Jeg oppfordrer alle til å lese planbeskrivelsen og spesielt reguleringsbestemmelsene nøye. Da vil en se at det er svært lite av miljøtiltakene som er forpliktende.

Det er disse dokumentene som er juridisk bindende, ikke salgsbrosjyrene.

Min spådom er at dette området vil inneholde tilsvarende miljøtiltak som alle andre områder som blir bygd ut samtidig.

Eiksmarka vel og naboutvalget har foreslått et maksimalt boligantall på 1.000 og maks fire etasjer. Det vil gjøre det mulig å tilpasse utbyggingen mye bedre til omgivelsene og reduserer trafikkproblemene vesentlig.

Løvenskiold motsetter seg dette. Overskuddet fra utbyggingen reduseres på grunn av dette fra anslagsvis 2 milliarder til 1 milliard kroner.

Men det er Bærums politikere som avgjør hvordan kommunen skal se ut i fremtiden, og de bør være sitt ansvar bevisst.

Vi merker oss at Løvenskiold ved Jens Jalland uttaler at Eiksmarka vel tidligere har vært mot enhver utbygging, men har snudd.

Dette er ikke sant, velet har helt fra starten av vært tilhengere av en moderat utbygging. Det eneste nye er at de nå har konkretisert hva de mener er en tålegrense for området.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Alle som ønsker å bevare Fossums egenart, oppfordres til å følge godt med på de ulike partienes holdning i den videre behandlingen av saken og å gi uttrykk for sin mening ved høstens kommunevalg.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler