Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fossum som utvalgt kulturlandskap

– Ved å regulere sagbrukstomten til industriformål, vil området fremstå som et kulturminne som kan brukes til å formidle Nordmarksgodsets lange og omfattende sagbruks- og trelasthistorie, skriver innsenderen om eiendommen ved Bogstadvannet.

– Ved å regulere sagbrukstomten til industriformål, vil området fremstå som et kulturminne som kan brukes til å formidle Nordmarksgodsets lange og omfattende sagbruks- og trelasthistorie, skriver innsenderen om eiendommen ved Bogstadvannet.

Foto: KARL BRAANAAS

I Budstikka 4. juni skriver Elisabeth Gjølme og Ole Kristian Udnes fra Høyre – nestleder og tidligere leder i planutvalget i Bærum: 

«Vi har en arealplan som i disse dager er under revisjon. I den reviderte kommuneplanen vil Høyre legge opp til en mer restriktiv boligbygging utenfor knutepunktene og enda strengere vern av naturlandskap, grønne lunger og matjord. … Vi vil også minne om at et aktivt næringsliv er viktig, og dette krever også arealer».

I gjeldende arealplan ligger «Fossum – byen i Marka», med 2.000 boliger og 2,5 kilometer fra nærmeste kollektivknutepunkt, inne som mulig utbyggingsområde etter 2030.

Regjeringen har utpekt Sørkedalen som «Utvalgt kulturlandskap i Norge». Dermed får Sørkedalen samme status som Maridalen landskapsvernområde, som står på den europeiske listen over spesielt verdifulle kulturlandskap.

Jan M. Fredriksen stiller på vegne av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Bærum Natur- og Friluftsråd spørsmål til Bærum Høyre.

Jan M. Fredriksen stiller på vegne av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Bærum Natur- og Friluftsråd spørsmål til Bærum Høyre.

Foto: KARL BRAANAAS

Fossum er historisk en naturlig del av Sørkedalen, med den fredede Ankerveien som markagrense i sør. 

Da Løvenskiold bygde Fossum Bruk, ble markagrensen endret og sagbrukstomten regulert til industriområde. Da Løvenskiold la ned sagbruksvirksomheten, ble Løvenskiold enig med Bærum Høyre om at Fossum kunne tas i bruk til boligformål.

Til tross for at den planlagte Fossumbyen møtte sterk motstand, programfestet Høyre at utbyggingen skulle gjennomføres i forrige kommunestyreperiode. Slik gikk det ikke. Det vil ikke være aktuelt å ta områdeplanen opp igjen før 2030.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Bærum Natur- og Friluftsråd har derfor sendt inn forslag om at Fossum i den reviderte arealplanen innlemmes i Sørkedalen som utvalgt kulturlandskap i Norge. 

Markagrensen flyttes tilbake til Ankerveien, og Fossum Bruk reguleres til industriområde. På denne måten får Løvenskiold sikkerhet for at dagens virksomhet kan fortsette, slik han har ønsket.

Ved å regulere sagbrukstomten til industriformål, vil området fremstå som et kulturminne som kan brukes til å formidle Nordmarksgodsets lange og omfattende sagbruks- og trelasthistorie.

Ved å innlemme Fossum i Sørkedalen som utvalgt kulturlandskap, vil Høyre unngå å bygge utenfor trafikknutepunkt og samtidig verne et meget verdifullt natur- og kulturlandskap med kulturminner, grønne lunger og uerstattelig matjord. 

Igangværende virksomhet vil kunne fortsette og viktige arbeidsplasser opprettholdes. I tillegg slipper en å måtte finne nye utbyggingsområder til denne virksomheten.

Organisasjonene vil også trekke frem at Høyre ikke har bevart Lommedalen som jord- og skogbruksbygd og kulturlandskap, slik Oslo har gjort i Maridalen og Sørkedalen.

Når Bærum har tatt i bruk Lommedalen som utbyggingsområde, må en kunne forvente at Bærum Høyre nå viser ansvar og innlemmer Fossum i Sørkedalen som utvalgt kulturlandskap.

På vegne av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Bærum Natur- og Friluftsråd stiller jeg Elisabeth Gjølme, Ole Kristian Udnes og Bærum Høyre følgende spørsmål, som vi ønsker svar på i Budstikka:

Vil Høyre i den reviderte arealplanen støtte forslaget om å innlemme Fossum i Sørkedalen som utvalgt kulturlandskap i Norge?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.