Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fossum – siste ord er ikke sagt

FOSSUM: - De fleste er i utgangspunktet enige om at det er fornuftig å omdisponere industriområdet på Fossum Bruk til boliger. Det vedtatte utbyggingsforslaget kan imidlertid ikke sies å være til berikelse for nærområdet på Fossum eller kulturlandskapet rundt Bogstadvannet, skriver innsenderen.

Høyre og Arbeiderpartiet fikk presset gjennom en storstilt og kontroversiell utbygging på Fossum.

Løpet er imidlertid ikke kjørt, for de nødvendige bevilgninger vil ikke komme før 2030–36. Så nå starter Pensjonistpartiet arbeidet med å få redusert den overdimensjonerte utbyggingen.

Fossum-utbygging vedtatt i kommunestyret: Høyre og Arbeiderpartiet pløyde over røkla sikret Høyre og Arbeiderpartiet flertall for å godkjenne en storstilt utbygging på Fossum med cirka 2.000 boligenheter pluss nærsenter, barnehager, skole, flerbrukshall og et bo- og behandlingssenter.

LES OGSÅ: Idrettsglede og dyrket mark på Fossum

LES OGSÅ: Smiejordet ved Fossum – nedbygging av matjord

Pensjonistpartiet ville gjerne at saken skulle utsettes til etter valget. Da ville velgerne fått anledning til å si sin mening gjennom stemmeseddelen. Forslaget ble nedstemt.

Hvis begrepet lokaldemokrati skal ha et reelt innhold, burde et så omstridt utbyggingsprosjekt ha vært debattert i valgkampen. Hverken Høyre, Arbeiderpartiet eller utbyggerne har fremført tungtveiende argumenter om hvorfor et vedtak var påkrevet på nåværende tidspunkt når utbyggingen sies å ligge så langt frem i tid.

De fleste er i utgangspunktet enige om at det er fornuftig å omdisponere industriområdet på Fossum Bruk til boliger – så også Pensjonistpartiet i Bærum. Det vedtatte utbyggingsforslaget kan imidlertid ikke sies å være til berikelse for nærområdet på Fossum eller kulturlandskapet rundt Bogstadvannet.

I den kommende detaljplanleggingen av Fossum vil Pensjonistpartiet arbeide for at Smiejordet i sin helhet beholdes som jordbruksområde. Nødvendige utvidelser av idrettsanleggene til Fossum IF kan skje inne på det nedlagte sagbruksområdet hvor Fossum IF opprinnelig startet sin virksomhet.

Videre vil Pensjonistpartiet fortsette sitt arbeid for å få nedskalert utbyggingsomfanget. Fossum er et avviksområde i forhold de fleste gjeldende målsettinger for miljøpåvirkning, trafikkavvikling, jordvern, bevaring av kulturminner og så videre. Et mer fornuftig utbyggingsforslag vil redusere både skadevirkningene fra utbyggingen og kommunens kostnader betydelig.

Fossum-området er en viktig innfallsport til Bærumsmarka og benyttes av store befolkningsgrupper i Bærum og Oslo Vest som utgangspunkt for idrettsaktiviteter, friluftsliv og rekreasjon. Pensjonistpartiet vil påse at utbyggingen ikke reduserer tilgjengeligheten til Bærumsmarka og idrettsanleggene på Fossum for Bærums befolkning blant annet ved å sørge for tilstrekkelig dimensjonert parkeringskapasitet i området og realistiske antagelser om kollektivandeler.

I nåværende Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) for Bærum kommune indikeres det at de kommunale investeringer, som er nødvendige for at utbyggingen på Fossum kan påbegynnes, tidligst vil bli foretatt i perioden 2030–2036. Pensjonistpartiet mener det er andre områder i kommunen som er bedre egnet for storstilt utbygging enn Fossum. Pensjonistpartiet vil følgelig arbeide for at utbygging av Fossum blir prioritert lavt ved fremtidige rulleringer av LDIP.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Siste ord om Fossum er så visst ikke sagt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.