Fossum Idrettsforening er en av landets største idrettsforeninger med cirka 3.500 medlemmer, og feirer i år 100-årsjubileum.

Les også: Harsem nummer 14 sammenlagt i verdenscupen

Les også: Fossum-jentene sikret 4. plass for Norge

Les også: – Vi er så innmari stolte av Tiril

Foreningen er et fleridrettslag med tilbud innen allidrett, alpint, hopp, fotball, langrenn, orientering, skiskyting, sykkel, og trim.

Hovedtyngden av medlemmene kommer fra Eiksmarka, Østerås, Jar og Fossum, og vi tilrettelegger aktiviteter for medlemmer og beboere i alle aldre.

Vi har satt oss som mål at vi skal bli Norges fremste UTE-idrettslag, og med det mener vi at vi skal fokusere på uteidretter, samt at vi skal være Utviklende, Tolerante og Engasjerende.

Mange med oss mener at barn og ungdom sitter for mye inne og spiller, derfor ønsker vi å fokusere på uteidretter.

For å gi tilbud til nåværende og fremtidige medlemmer er det viktig for oss å kunne tilby tilfredsstillende og attraktive anlegg i nærområdet.

Vi har derfor dokumentert våre behov i en langsiktig anleggsplan og har innenfor vårt begrensede område allerede utnyttet vår kapasitet til det maksimale.

De senere årene har vi laget snøproduksjonsanlegg, rulleskianlegg og lagt kunstgress med undervarme.

Kapasiteten er nå maksimalt utnyttet, og Fossum har blant annet en av de dårligste fotballkapasitetene i Norge per medlem.

Det har derfor lenge vært et sterkt ønske om større og bedre anlegg, og det har i årevis vært stor enighet i kommunale instanser om behovet for nye idrettsanlegg på Fossum.

Det skjer imidlertid ingen ting.

Vi forstår at områdeplanen for Fossum nok en gang skal opp til politisk behandling, og vi forventer nå at politikerne sørger for at løfter blir oppfylt og at områdeplanen blir vedtatt.

Bare da kan Fossum IF ivareta våre medlemmers behov og forventninger til å bli Norges fremste UTE-idrettslag.

Utviklingen av Fossum idrettsanlegg er en integrert del av den foreslåtte områdereguleringsplanen for Fossum.

Bærum kommunes «Langsiktige driftsanalyse og investeringsplan 2018-2037» legger til grunn at utbyggingen av Fossum forutsettes å skje etter 2030.

Dette med basis i kommunens prioriteringer hva gjelder investeringer i sosial infrastruktur.

Det samme er lagt til grunn i forslag til «Kommuneplanens arealdel 2017-2035» som skal sluttbehandles i kommunestyret 4. april.

I sitt saksfremlegg av arealdelen stiller rådmannen spørsmål ved om det er riktig å fremme områdereguleringsplanen for Fossum til sluttbehandling allerede nå, ettersom utbyggingen først forutsettes å starte etter 2030.

Rådmannen sier videre at han tar sikte på å fremme en prinsippsak om dette i løpet av første halvår 2018.

Dersom politikerne ønsker å stå ved sine løfter om nye idrettsanlegg på Fossum, så er det liten tvil om at nye utsettelser er en svært dårlig idé.

På bakgrunn av dette ber nå Fossum idrettsforening politikerne i Bærum om å sluttbehandle og vedta områdereguleringsplanen for Fossum så raskt som mulig.

Dette er helt nødvendig for å skape forutsigbarhet og de beste rammevilkår for utviklingen av idrettslivet i Østre Bærum.

Selv om selve boligutbyggingen på Fossum ikke igangsettes før i 2030 vil en godkjent områdereguleringsplan danne grunnlag for en hurtig realisering av idrettsforeningens utviklingsplaner og tilhørende hardt tiltrengte arealer og anlegg.

Vi har ikke råd eller tid til å vente i ytterligere 12 år med å realisere våre planer.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Skal vi lykkes som idrettskommune, er det bare ett svar å gi for politikerne: Områdereguleringen for Fossum må vedtas, og idrettsanleggene må bygges så raskt som mulig.