Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Forvaltning av nærskoger i Bærum

– Vi kunne konstatere at den nærskogen vi har hatt stor glede av og brukt så mye, i praksis er ubrukelig til å bedrive o-trening i, skriver innsenderen. Her fra Lathusåsen ved Fossum.

– Vi kunne konstatere at den nærskogen vi har hatt stor glede av og brukt så mye, i praksis er ubrukelig til å bedrive o-trening i, skriver innsenderen. Her fra Lathusåsen ved Fossum.

Foto: Anders Puntervold Hammer

Mange er lei seg over hugsten i nærskogen på Fossum. 

Dette har opprørt også meg, som er trener i Fossum orientering for årsklassen 8–10 år. 

Årets o-sesong på vårparten startet med en skikkelig opptur. Vi fikk stor tilslutning av nye rekrutter, rundt 80 barn på trening. Gjennom pandemien har vi klart å opprettholde et tilbud til barna fordi treninger har foregått ute og fordi vi har fått god hjelp av foreldre. 

Nærskogen på Fossum er en viktig arena for oss. Siste trening ble avsluttet på Fossum i slutten av september etter at skogsdrift var utført. 

Vi kunne da konstatere at den nærskogen vi har hatt stor glede av og brukt så mye, i praksis er ubrukelig til å bedrive o-trening i. Skogbunnen er dekket av kvist og grener, og kart må tegnes på nytt. 

Leser man målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel og gjeldende temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, skulle en tro at nærskogen på Fossum var sikret. Nærskog gir enkel tilgang på friluftsliv og fysisk aktivitet og er et kortreist alternativ.

Hugst i marka er regulert i egen forskrift, der friluftsliv skal vurderes av kommunen før vedtak fattes. Hugsten nær Fossum ble av kommunen vurdert til å ha «noe innvirkning på friluftslivet». 

En titt på et «heat map» over faktiske bevegelser på Lathusåsen i appen Strava viser betydelig bruk. Stinettet på orienteringskartene er dokumentasjon i seg selv.

Jeg undres over at en nærskog med innslag av en unik eventyraktig furuskog med opptil 200 år gamle trær som har stor verdi for fellesskapet, kan hugges ned uten nærmere vurderinger. 

Det brukes til sammenligning tresifrede millionbeløp på andre idrettsanlegg i kommunen. Disse er blitt vedtatt etter grundige utredninger og vurderinger som er forankret i kommunens strategier for idrett og friluftsliv.

Fremover bør kommunen være mer aktiv i forvaltningen av skogsdrift i nærskogene. 

På kort sikt bør det etableres et forum der kommunen, innbyggere og skogeiere kan definere nærskogområdene og komme frem til løsninger å forvalte disse på. Det bør settes av midler i kommunen til å kompensere skogeiere for de begrensninger i hugstplaner som fellesskapet vedtar. 

Om et slikt samarbeid ikke leder frem, bør man sett i gang en prosess for statlig sikring av nærskogene. Nytte- og samfunnsverdi vil være stor i forhold til kostnadene. 

På noe lengre sikt bør det jobbes for en endring av lovverket som vektlegger friluftsliv og som tydeliggjør hvordan friluftslivet skal tas hensyn til i nærskogene og i marka for øvrig.

Neste vår håper jeg på like stor interesse for orientering og at vi kan lage et godt treningstilbud til barna. 

En del av skogen står igjen siden den kun er tynnet ut. Det er positivt. Det betyr at med rydding av skogbunnen i disse områdene, blir resultatet en flott og åpen skog som veldig mange kan ha glede av. 

Kvister og grener kan utnyttes som en ressurs. Med dugnadsinnsats, samarbeid med skogeier og kommunen er min målsetting at vi så raskt som mulig kan ta invitere barna til o-trening på Fossum igjen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.