Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Forvaltning av kystselen

– Selene benytter hele fjorden. Vi foreslår derfor at Oslofjorden gjøres om til ett forvaltningsområde, skriver innsenderne. Her fra et besøk i Vollen.

– Selene benytter hele fjorden. Vi foreslår derfor at Oslofjorden gjøres om til ett forvaltningsområde, skriver innsenderne. Her fra et besøk i Vollen. 

FOTO: PRIVAT

Forvaltningen av sel i Oslofjorden må forbedres. Vi som sitter tett på fjorden, må få mer å si, og Fiskeridirektoratet må overføre oppgaver til oss i fylkene.

Fylkeskommunene ble i 2010 tildelt oppgaven med å behandle søknader om jakt på kystsel. Oppgaven begrenser seg til å tildele jakt til søkere som oppfyller formelle krav, registrere antall felt sel og stoppe jakten når totalkvoten er felt. Det er Fiskeridirektoratet som har ansvaret for selve forvaltningen av kystselbestanden i Norge, herunder kvotesetting.

Dessverre ser vi at denne organiseringen ikke er hensiktsmessig. Vi har derfor flere konkrete forslag til en bedre forvaltning av kystselen, til det beste for livet både i hav og på land.

Oslofjorden er i dag inndelt i tre «forvaltningsområder»; Vestfold, Telemark og Østfold; som tildeles egne kvoter på steinkobbe. Det er ikke hensiktsmessig. Selen bruker hele fjorden og kan bevege seg over lange avstander, og da bør også forvaltningen være helhetlig. 

Merkeforsøk viser at selene benytter hele fjorden, fra Hurum til Bolærne og Kosterøyene. Vi foreslår derfor at Oslofjorden gjøres om til ett forvaltningsområde med én felles kvote. Det gjør det lettere å få en reell oversikt og kan bidra til at målet om en levedyktig bestand nås.

For hovedmålet med forvaltningen av kystsel er sikre levedyktige bestander innenfor naturlige utbredelsesområder langs norskekysten. Målet er en stabil bestand. Det legger opp til at årlig uttak (jakt og annen dødelighet) skal tilsvare tilveksten i bestanden. 

Dagens inndeling av forvaltningsområder, med dertil forskjellige tidspunkt for telling av selen, gjør det vanskeligere å måle hvorvidt vi når målene våre.

Til sist mener vi oppstarten av jakten på steinkobbe må utsettes fra 1. august til 10. september når feriefolket er borte og høsten har meldt sin ankomst. Oslofjorden er et av Norges mest brukte friluftsområder, spesielt på sommerstid. Ved å utsette starttidspunktet for andre jaktperiode på sel vil man kunne redusere mulige konflikter og ivareta sikkerheten til alle på sjøen.

Gjennomføres disse tiltakene, tar vi et langt steg på mot å forbedre forvaltningen av kystselen. Over til deg, fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.