Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Forurenser betaler gjelder også monstermaster

– Det er rimelig å oppfatte prisforskjellen som et uttrykk for den ulempen naboskapet med ledningen representerer, skriver John L. Rogne (til venstre). Her sammen med Øystein Bjørge, som sammen med Rogne og en til har utarbeidet en alternativ samfunnsøkonomisk analyse.

– Det er rimelig å oppfatte prisforskjellen som et uttrykk for den ulempen naboskapet med ledningen representerer, skriver John L. Rogne (til venstre). Her sammen med Øystein Bjørge, som sammen med Rogne og en til har utarbeidet en alternativ samfunnsøkonomisk analyse.

Foto: Trine Jødal

Det er sannsynliggjort at den samfunnsøkonomiske gevinsten ved kabling langt overstiger de merkostnader dette innebærer for ny høyspentledning gjennom Bærum. 

Likevel går NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) inn for monstermaster og luftspenn.

Kommentarer i Budstikka – og ikke minst svar fra NVE – gir grunnlag for refleksjoner.

Da den opprinnelige høyspentledningen ble bygget i 1952, ble antagelig dette sett på som tegn på vekst og fremgang. 

Etter hvert har bevisstheten om ulempe eller belastning ved slike ledninger kommet tydeligere frem. 

I NVE sitt egne materiale fant jeg omtalt undersøkelser som viste fra et par til over 20 prosent reduksjon av boligverdier nær høyspentledninger. 

Det er historiske tall, og det er all grunn til å tro at bevisstheten om denne type miljøbelastning har vært og fortsatt er økende. Vi undervurderer antagelig disse prisforskjellene ved bare å se i bakspeilet.

Hva måler denne observerte prisforskjellen? 

Det er rimelig å oppfatte prisforskjellen som et uttrykk for den ulempen naboskapet med ledningen representerer. Altså en ulempeindikator, der ulempen er observert i et marked.

Det å gjøre vurderinger av om noen taper og noen vinner, er i en slik sammenheng ikke det interessante. Det interessante er at en her får et mål i kroner for den ulempen eller belastningen som påføres. 

Jeg ser at noen ikke oppfatter dette og fokuserer på hvem som taper eller vinner penger, og ikke ser at det er en reell belastning en på denne måten søker å måle.

I den alternative samfunnsøkonomiske analysen ble denne «ulempen» beskjedent anslått til minst 750 millioner kroner. NVE har anslått den til 565 millioner. Begge basert på de nær 3.000 boligene innenfor 120 meter avstand fra linjen.

Det er fristende å rette blikket få år frem og gjøre et alternativt regneeksempel. Utvides grensen til 200 meter, vil 5.000 boliger bli berørt. Forutsettes det da en gjennomsnittlig boligverdi på rundt 10 millioner kroner, og at ulempeindikatoren kan utgjøre 5 prosent prisforskjell, vil bare den ulempen som indikatoren viser, utgjøre 2,5 milliarder kroner. I tillegg kommer alt annet, som ikke kommenteres her.

Miljøbevisstheten har heldigvis økt. Norske myndigheter har sørget for at det etablerte internasjonale prinsippet om at forurenser skal betale, innarbeides i norske lover og forskrifter. Ære være våre politikere for at de er klare på at det er forurenser som skal bære kostnadene – ikke de som rammes.

Det er ikke uten grunn at det pålegges å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser i forbindelse med infrastrukturutbygging og andre større prosjekter. 

Som regel tilkommer nytten storsamfunnet, mens de uønskede bivirkningene eller belastningene rammer noen få og miljøet. Siden det som regel er utbygger som utfører analysene eller er oppdragsgiver, kan både objektivitet og omfang være en utfordring. Derfor er høringsuttalelser fra andre interessenter og miljøorganisasjoner spesielt viktig. 

Det er også viktig at analysene tas til følge. Dersom det fortsatt bare er bedriftsøkonomiske utbetalinger og ikke grundige samfunnsøkonomiske analyser som legges til grunn for slike beslutninger, har vi antagelig en demokratisk utfordring.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.