Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fortsetter ferden med FutureBuilt

– Den tidligere flyplassen på Fornebu skal bli et fremtidig utstillingsvindu, skriver innsenderne, som omtaler Oksenøya senter som et offentlig forbildeprosjekt.

– Den tidligere flyplassen på Fornebu skal bli et fremtidig utstillingsvindu, skriver innsenderne, som omtaler Oksenøya senter som et offentlig forbildeprosjekt.

Foto: KARL BRAANAAS

Gjennom ti år har FutureBuilt-samarbeidet mellom Oslo, Bærum, Asker og Drammen gitt oss kunnskap og innsikt og dyttet oss i en mer klimavennlig retning.

Visjonen er å utvikle klimanøytrale og attraktive steder. Forbildeprosjektene omfatter bygg- og stedsutvikling, med krav om å redusere klimagassutslipp med minimum 50 prosent innen transport, energibruk og materialbruk.

Forbildeprosjektene i FutureBuilt er innovative og ambisiøse og hjelper oss å redusere klimagassutslippene i byggefase og drift.

I Bærum er det både private og offentlige forbildeprosjekter, herunder Powerhouse Kjørbo, Rykkinn barneskole, Eikeli videregående skole, Eikstunet boliger, Oksenøya senter og Nansenløkka.

– Asker har gjennomført en rekke forbildeprosjekter, skriver innsenderne og trekker frem blant annet Holmen svømmehall.

– Asker har gjennomført en rekke forbildeprosjekter, skriver innsenderne og trekker frem blant annet Holmen svømmehall.

Foto: KARL BRAANAAS

Asker har også gjennomført en rekke forbildeprosjekter i programmet: Trans'matorn sykkelpark, Holmen svømmehall, boliger på Korpåsen og Kistefosdammen barnehage. Prosjektene har gitt oss nyttige erfaringer til andre prosjekter.

Vi gleder oss over at FutureBuilt-programmet nå fortsetter og ønsker Lillestrøm og Nordre Follo med på laget.

I sin oppgraderte form favner FutureBuilt videre geografisk – men treffer også bredere på innhold. Slik blir FutureBuilt-samarbeidet enda mer tidsaktuelt. 

Der tyngden før lå på klimagassutslipp og arkitektur, løfter FutureBuilt nå FNs bærekraftsmål opp og adresserer hele bærekraftsbegrepet – med satsingsområder som sosial bærekraft, ombruk, grønn mobilitet, delingsøkonomi og naturmangfold.

– Videreføringen av FutureBuilt-samarbeidet styrker vår kraft til å møte fremtidens krav og ambisjoner til et godt og bærekraftig lokalsamfunn, skriver ordførerne Lisbeth Hammer Krog (til venstre) i Bærum og Lene Conradi i Asker, begge fra Høyre.

– Videreføringen av FutureBuilt-samarbeidet styrker vår kraft til å møte fremtidens krav og ambisjoner til et godt og bærekraftig lokalsamfunn, skriver ordførerne Lisbeth Hammer Krog (til venstre) i Bærum og Lene Conradi i Asker, begge fra Høyre.

Foto: Knut Bjerke

For Asker og Bærum sammenfaller dette godt med samfunnsdelen i kommuneplanene, der bærekraftsmålene er brukt som rammeverk. 

Våre planer legger premisser for bærekraftige by- og boligområder. FutureBuilt-samarbeidet styrker denne kraften, også fordi det fører til at Asker og Bærum samarbeider tettere på området.

Våre planer legger premisser for bærekraftige by- og boligområder.

Som første kommune har Asker medborgerskap som tjenesteområde og har sammen med Bærum store ambisjoner knyttet til samhandling og innbyggermedvirkning. Det er grunnleggende for at vi skal nå bærekraftsmålene. I tillegg blir FutureBuilt-arbeidet viktig i realiseringen av kommunenes klimastrategier og handlingsplaner.

Bærum skal være foregangskommune innen sirkulær økonomi og går en spennende tid i møte der den tidligere flyplassen på Fornebu skal bli et fremtidig utstillingsvindu, og fremtidsrettede løsninger skal testes ut.

Samarbeid er suksessformelen i FutureBuilt, mellom kommuner, næringsliv, akademia og innbyggere. Det er en arena for å lære og bygge nettverk med andre kommuner, fageksperter, offentlige og private partnere. Gjennom vår makt som offentlig innkjøpere, motiverer vi til innovasjon i byggenæringen.

Nå går de store utviklerne foran for å bygge fremtidens boliger. På Landås-feltet L3 i Asker bygger Selvaag boliger og bomiljø som favner bærekraftsmålene i praksis med en rekke innovative grep. På Nansenløkka på Fornebu utvikler Obos fremtidens bærekraftige boområde der det skal være enkelt å leve klimavennlig.

Videreføringen av FutureBuilt-samarbeidet styrker vår kraft til å møte fremtidens krav og ambisjoner til et godt og bærekraftig lokalsamfunn.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.