Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fortsett med to skoler

– Bærum Arbeiderparti har landet på å videreføre dagens skolekretser og bygge to skoler, skriver innsenderne.

– Bærum Arbeiderparti har landet på å videreføre dagens skolekretser og bygge to skoler, skriver innsenderne.

Saken om valg av løsning for ungdomsskolekapasiteten i midtre og vestre Bærum har pågått i mange år og skapt mye engasjement.

Ungdomsskolene Gjettum og Hauger har bare blitt eldre og dårligere i den tiden det har tatt.

Forslag ble tidligere i år lagt frem av kommunedirektøren med ønske om et raskt vedtak. Et forslag som heldigvis ikke ble fulgt, for da hadde vi vedtatt å bygge en skole i sikkerhetsområdet til den nye høyspentledningen som er planlagt å gå over tomten og dermed umuliggjort byggingen.

Bærum Arbeiderparti mener at det er viktig å høre alle berørte parter i en sak som denne og foreslo at saken skulle ut på høring.

Det ble heldigvis vedtatt, og tilbakemeldingene fra foreldre, elever og lærere har vært entydig. Ungdomsrådet, FAU, SU, velforeninger og Utdanningsforbundet har alle uttalt seg, med ønske om videreføring av to skoler.

Kjell Maartmann-Moe er Aps gruppeleder i Bærum kommunestyre.

Kjell Maartmann-Moe er Aps gruppeleder i Bærum kommunestyre.

Foto: KARL BRAANAAS

Argumentene har vært tilhørighet, lang reisevei og det sosiale miljøet til elevene.

Kommunedirektøren ønsker en større skole, hovedsakelig på bakgrunn av økonomi. For det er rimeligere både å bygge og drifte en enhet istedenfor to.

Bærum Arbeiderparti har tatt denne saken på alvor og satt oss grundig inn i alle sider ved den. Mandag 22. november inviterte vi representanter for både Kommunedirektøren og alle berørte organisasjoner og utvalg til å legge frem både fakta og synspunkter.

Vi har hørt på alle innspill, både om fordeler og ulemper knyttet til små og store enheter (gjennomsnittsskolen i Bærum er større enn både landsgjennomsnittet og skolene i Oslo).

Vi ser at inntaksområdet til én sammenslått skole blir stor – for stor. Skolen vil ikke bli et naturlig samlingssted utover skoletiden for hele elevgruppen, og nærmiljøet ett av stedene vil bli skadelidende.

Reiseveien for mange elever vil bli lang, og bilkjøring til og fra skolen vil øke.

Bærums-elevene ligger allerede i toppen av landsgjennomsnittet når det gjelder resultater, og de trives på skolene sine. Dette til tross for at vi bruker mindre penger per elev enn sammenlignbare kommuner.

Det er heller ingen forskning som tilsier at resultater og trivsel blir bedre ved større enheter. Og ikke minst – både elever, foreldre og lærerne er unisont imot en større skole.

Summen av alt dette gjør at Bærum Arbeiderparti har landet på å videreføre dagens skolekretser og bygge to skoler.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.