Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fortsatt venter vi på svar

KRITISK: - Det overordnede målet må være å levere tjenester av høy nok kvalitet til at brukernes behov dekkes på en god måte, skriver Odd Rudjord fra Rødt Bærum.

Torsdag 8. februar trykker Budstikka det som skal være et svar fra Bærums rådmann Erik Kjeldstadli og velferdsdirektør Kristin Nilsen på spørsmål fra Rødt.

Etter å ha lest svaret er likevel det meste fortsatt uklart og ubesvart.

Les Rudjords første spørsmål her: Større enheter for hvem?

Les Rudjords andre spørsmål her: Enkle spørsmål, men ingen svar

Les kommuneledelsens svar her: Bærekraftige velferdstjenester

Utgangspunktet var fire spørsmål Rødt stilte kommuneledelsen 3. januar:

1. Bygger rådmannen på dokumentert kunnskap som viser at «større enheter» gir bedre kår for dem tiltakene retter seg mot?

2. Mener en at kommunale tiltak bør ha som mål å operere sine institusjoner og tiltak på samme vis som storindustrien?

3. Har rådmannen rådført seg med brukerne av de kommunale tjenestene og fått deres tilslutning til ønsket om «større enheter»?

4. Handlingsplanen sier at «rådmannen skal gjennomføre analyser ...» Er det gjennomført slike analyser?

I sitt svar sier rådmannen og velferdsdirektøren blant annet: «Internasjonal forskning, blant annet fra Danmark, viser at barn ved store skoler får tilgang til oppfølging fra et bredere faglig nettverk enn barn ved mindre skoler.»

Det er mulig at dette er riktig, men det er vanskelig å kontrollere så lenge kildene er anonyme. Hvem står bak denne påstanden?

Større enheter har som regel en mer kompleks struktur enn mindre enheter. Effekten er gjerne lengre kommandolinjer, mer tid brukt til planlegging og større behov for kontroll, flere rutiner og prosedyrer, mer rapportering og resultatoppfølging.

At hver enkelt bruker faktisk skulle få en bedre «oppfølging fra et bredere faglig nettverk» høres med respekt å melde ut som et fromt håp, og ikke en dokumentert sannhet.

I svaret fra rådmannen og velferdsdirektøren leser vi: «Når rådmannen anbefaler denne strategien (altså «større enheter», min kommentar), er det fordi vi mener at det samlet sett gir bærekraftige tjenester til innbyggerne i Bærum.»

Mener kommuneledelsen at de kommunale tjenestene ikke er bærekraftige i dag? Hva er i så fall begrunnelsen for dette?

Rådmannen og velferdsdirektøren er også svært opptatt av effektivitet: «Vår erfaring er at det som er effektivt for den som mottar tjenesten, altså innbyggeren, også vil være effektivt for driften.»

Rødt er (selvsagt) for effektive kommunale tjenester. Men til forskjell fra kommuneledelsen ser vi ikke på effektivitet som det fremste målet for Bærum kommune.

Det overordnede målet må være å levere tjenester av høy nok kvalitet til at brukernes behov dekkes på en god måte.

Skolebarn skal ha et trygt og stimulerende læringsmiljø, ikke en billigst mulig skole. Hver enkelt omsorgstrengende skal ha den pleien og den støtten som trengs, og ikke bli et innsparingsobjekt for rådmannen.

Eldre og syke skal oppleve en sikker og menneskelig omsorg, ikke et klokkestyrt regime av overarbeidede hjelpere.

En kommune er ikke et industrikonsern, og hverken skoler, omsorgsboliger eller sykehjem er fabrikker. En kommune skal ikke levere profitt til aksjonærer, den skal dekke innbyggernes behov på en god måte.

Vi har i de siste ukene lagt merke til at ulike interessegrupper har reagert mot konkrete forslag om «større enheter».

Ett stort avlastningshjem ved Haug skole falt ikke i god jord hos NFU Bærum.

Én kjempeskole med 11 paralleller i Levre-Gjettum-området får ingen applaus, hverken fra lokale velforeninger eller Undervisningsforbundet.

Planen om en kjempeutvidelse av Hosletoppen blir slaktet av FAU ved skolen.

Hvordan ser rådmannen på disse reaksjonene? Er de mindre viktige enn hans (anonyme) forskning fra Danmark?

I kommunens handlingsplaner har rådmannen annonsert at det skal gjennomføres analyser av virkningene av «større enheter».

Vi spør enda en gang: Er det gjennomført slike analyser? Hvilke resultater har en i så fall kommet til?

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er også grunn til å etterlyse svar fra rådmannens politisk foresatte. Står Høyre inne for rådmannens industrielle tilnærming til skole og omsorg?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler