Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Forsvarlig bemanning ved sykehjemmene i Bærum?

Kommunestyret behandler kontrollutvalgets rapport om temaet 20. mai. Arbeiderpartiet mener den må bli førende for kommunens arbeid med rekruttering av fagpersonell i pleie og omsorg. Hvis ikke, er det grunn til bekymring.

Kommunestyret vil be rådmannen vurdere tiltak for å bli en mer attraktiv arbeidsgiver overfor sykepleiere og helsefagarbeidere – slik at kommunen får ansatt flere og tiltak for å sikre seg vikarer med ønsket kompetanse.

Revisjonsrapporten viser at Arbeiderpartiets forslag om 20 millioner ekstra hvert år ville gitt flere heltidsstillinger i pleie og omsorg. Men Høyre, Venstre, KrF og Frp stemte imot.

Faglig forsvarlig bemanning og nødvendig kompetanse er grunnmuren i god eldreomsorg. Sykehjemmenes bemanningsplaner er dessverre vanskelige å oppfylle. Den faktiske bemanningen er ofte under planen. Mangel på faglærte er et problem, selv om det varierer fra sykehjem til sykehjem. Mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere er en stor utfordring, og det er beklagelig at Bærum ligger under kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

Sykepleierne og helsefagarbeidernes ansvar og arbeidspress på jobb er veldig stort, og kommunen må øke sykepleiertettheten slik at arbeidssituasjonen blir bedre. Arbeiderpartiet mener at kommunen trenger flere sykepleiere og helsefagarbeidere i hele stillinger for å sikre god kvalitet i eldreomsorgen. Bærum kommunes totalbudsjett i pleie og omsorg er høyere enn hos andre store kommuner, men budsjettene til sykehjem er lavere! Flere sykepleiere vil øke lønnsutgiftene, men er en god investering i kvalitet.

Institusjonene i Bærum skal ha samme pleiefaktor for bemanning for somatiske langtidsavdelinger, skjermede avdelinger osv. slik at budsjettmodellene for «like avdelinger» kan følges. Dessverre stemmer ikke alltid dette, hvilket er utfordrende.

Rapporten viser at Sandnes kommune har planlagt for mye lavere andel ufaglærte (6 prosent) enn Bærums 23 prosent. Arbeiderpartiet synes at Bærum kommune bør gjøre som Sandnes kommune.

Flere sykepleiere vil øke lønnsutgiftene, men er en god investering i kvalitet

Rapporten påpeker at sykehjemmene i ulik grad lykkes med å skaffe nødvendig sykepleie- og helsefaglig kompetanse til langtidsplassene. Ved ferieavvikling, sykdom og permisjoner er det ekstra vanskelig å oppfylle bemanningsplanene. Spesielt vanskelig er det å få tak i nok sykepleiere til nattvakter, helgevakter og ferier. Da kan det bli mye stress for dem som er på jobb.

Arbeiderpartiet mener at Bærum kommune må satse planmessig på rekruttering i årene som kommer for å styrke pleie og omsorgstjenestene i tråd med økende behov. Konkurransen om sykepleiere er stor, helsefagarbeidere likeså, så mange tiltak må settes inn. Flere må motiveres til helsefaglig utdanning. Viktige budsjettforhandlinger og tøffere prioriteringer står foran oss politikere. Kommunens kjerneområder må stå i fokus. God grunnbemanning og god heltidskultur vil gjøre kommunens omsorgstjenester mer robuste. Arbeiderpartiet satser på god eldreomsorg.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.