Sånn kan det skrives når man ikke lytter til debatten.

Les også: Veteranene må anerkjennes

Hverken Rødt eller SV uttrykte uvilje til anerkjennelse av veteraner. Tvert imot. Vi stemte imidlertid imot at det er skolens oppgave å øke anerkjennelsen av krigsveteraner.

Skolens formål er å gi våre barn de kunnskaper og ferdigheter de og samfunnet har behov for.

Det er ikke skolens formål å styrke anerkjennelsen av ulike grupper i samfunnet.

Både Rødt og SV er positive til at krigsveteraner bidrar med sin kunnskap og historie i skolen, når det styrker undervisningen. Skolens mandat er forankret i vedtatte læreplaner.

Hvis Tørrisen hadde lyttet i debatten, ville han fått med seg poenget. Nemlig om skolen skal følge vedtatte læreplaner eller brukes for å styrke ulike gruppers anerkjennelse.

Når personell sendes ut i strid av norske myndigheter, fortjener de anerkjennelse for det, uavhengig av om Rødt og SV, eller andre, deler synet på striden. Dette var begge partier tydelige på.

Rødt og SV er skeptiske til at FN-dagen skal bli en naturlig markeringsdag for ulike krigsoppdrag.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

FN-dagen, i likhet med nasjonaldagen, bør sette menneskerettigheter og demokrati i sentrum. Det er skolene – på faglig og pedagogisk grunnlag – som skal avgjøre hva som passer inn i undervisningen.