Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Forsøpling og bål på Kolsåstoppen

– Bålbrenning, hugst og ødeleggelse av vegetasjonen, papirsøppel og annet ligger igjen etter besøkende som skrikende hilsener fra de brave turgåere som har vært her. Bålbrenning, er ikke lov, og skiltene står der, skriver innsenderen.

– Bålbrenning, hugst og ødeleggelse av vegetasjonen, papirsøppel og annet ligger igjen etter besøkende som skrikende hilsener fra de brave turgåere som har vært her. Bålbrenning, er ikke lov, og skiltene står der, skriver innsenderen.

FOTO: PRIVAT

For tiden pågår en vanvittig bruk og forsøpling av Kolsåstoppen. Særlig Søndre Kolsås er ille utsatt.

Er Kolsåstoppene en del av kommunens bærekraftsmål? Hvor ligger Bærums ansvar for naturforvaltning? Og hvor ligger ansvaret hos brukeren?

Man skulle tro at det er i alles interesse å bevare de naturperlene vi har rundt oss, og den mest synlige og kanskje mest benyttede i Bærum er Kolsåstoppene reservater og landskapsvernområder.

Nesten 130.000 innbyggere i Bærum har grei tilgang til området, og dessuten: Ikke få turister kommer hit for å beskue herligheten og den fantastiske utsikten. 

Men denne strømmen av folk krever sitt, for ganske mange er slett ikke klar over det ansvar man har som bruker når man er i vernede områder. Her gjelder visse kjøreregler, men svært mange velger å overse dem og kjører sitt løp etter eget kortsiktige forgodtbefinnende.

– Vi som brukere er gjester og ikke eiere av den naturen vi går i; vi har den til låns og skal levere den videre, skriver Liv Stenersen. Dette bildet er fra vinteren 2020.

– Vi som brukere er gjester og ikke eiere av den naturen vi går i; vi har den til låns og skal levere den videre, skriver Liv Stenersen. Dette bildet er fra vinteren 2020.

FOTO: EVA GROVEN

 

Bålbrenning, hugst og ødeleggelse av vegetasjonen, papirsøppel og annet ligger igjen etter besøkende som skrikende hilsener fra de brave turgåere som har vært her; til og med ved til neste gruppe som vil brenne bål ligger lagret. 

Så omtenksomt! Bålbrenning, er ikke lov, og skiltene står der.

Kolsås er visstnok ansvarsområdet til SNO (Statens naturoppsyn avdeling Oslo) hva oppsyn, skilting og vedlikehold angår, men jeg synes Bærum kommunes naturforvaltning (for vi har vel en?) burde vise mer engasjement i det hele, feie for egen dør kanskje? 

Må vi ty til skolene igjen og pålegge dem ansvaret for at de kommende slekter skal lære hva et reservat er og innebærer, eller et landskapsvernområde? De verste forsøplerne i dag er de unge, kanskje inspirert av Monsen på tur eller andre. 

Foreldre med sine barn lærer opp ungene til at misbruket er greit, men mest tror jeg det igjen skyldes uvitenhet. 

Artsmangfoldet i Kolsås er stort, fredede fugler hekker her og dyr og planter finnes i stor variasjon takket være den unike geologien og vegetasjonen. 

Må man kalle Kolsås det bedervede ordet bærekraftig for at det skal vekke en interesse i kommunen?

Har Bærum kommune i det hele tatt noen interesse av å bevare dette, eller skyves alt ansvar til SNO? Ser Bærum kommune området selv noen gang? 

Må man kalle Kolsås det bedervede ordet bærekraftig for at det skal vekke en interesse i kommunen? Ta inngangsbillett og sette opp kameraer for å holde oppsyn? 

Politiet sier de ikke har tid til å opprettholde gjeldende regler på et slikt utilgjengelig sted, men send opp en drone i embets medfør på en lørdag eller søndag i godværet, så kan de selv se uten å gå en meter. Hva skal man med regler dersom overtredelser aldri får en følge?

Alle som får sitt pass påskrevet av meg, sier at skiltingen er for dårlig, og jeg er enig. Man må ha skilter for dummies: Bilder som forteller at bikkja skal være i bånd, sykkelen skal ikke sykles med i skogen, teltet er fy og bålbrenning likeså.

Kjære brukere:

Kolsåstoppene er en blanding av reservater og landskapsvernområder (inkludert Dælivann-området) hvor sporløs ferdsel er den gjeldende regel, så legg igjen alt det tunge utstyret når du tar din tur, også sykkelen. 

La folk få ha sin tur i fred, uten droner og cd-spillere rundt ørene. Vi som brukere er gjester og ikke eiere av den naturen vi går i; vi har den til låns og skal levere den videre. Det burde inngå i Bærum kommunes interesse også.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.