Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fornuft og følelser

KRITISERES: – Askers rådmann hevder at Askers befolkning ikke vil merke en reduksjon i tjenestetilbudet på 3 prosent. Og svaret i innbyggerundersøkelsen er ikke tredelt slik Lene Conradi hevder, skriver innsenderne om Askers ordfører Lene Conradi og rådmann Lars Bjerke (i midten). Her sammen med tidligere politimester i Asker og Bærum, Terje Nybøe, i forbindelse med en annen reform - politireformen. FOTO: EVA GROVEN

Kommuner. Både ordfører og formannen i Asker Høyre fortsetter sin argumentasjon om at motstanderne av sammenslåing med Røyken og Hurum baserer seg på følelser og har mangelfulle kunnskaper om hva dette handler om.

De viser til at de faglige rådene fra konsulentselskapene tydelig viser at det vil være til det beste å slå seg sammen.

Det hevdes også at innbyggerundersøkelsen ikke gir noe entydig svar, blant annet fordi undersøkelsen ikke inneholdt svaralternativet «vet ikke».

Vi oppfordrer med dette Askers befolkning til å sette av tid til å lese det omtalte kunnskapsgrunnlaget som ligger ute på kommunens nettsider. Vi har brukt en del tid på dette, og det er vel ikke farlig å si at vi synes det er vanskelig å finne rasjonelle og saklige argumenter som underbygger ordførerens og Asker Høyres argumentasjon.

Les også: Nå er alt klart for «Stor-Asker» – også Ap vil sammen med Røyken og Hurum

Les også: Asker Høyre sier ja til Røyken og Hurum

Les også: – Vi lytter til folket, men saken er krevende

Faktum er at rapporten fra Deloitte og Telemarksforskning ikke tydelig stadfester at Asker har behov for å slå seg sammen med andre kommuner, men at Røyken og Hurum absolutt vil være tjent med å slå seg sammen med Asker.

Askers rådmann hevder at Askers befolkning ikke vil merke en reduksjon i tjenestetilbudet på 3 prosent (i kontrast til en økning på henholdsvis 6 og 8 prosent for Røyken og Hurum). Hvilke tjenester mener han og Asker Høyre vi skal spare inn på for å dekke tapet? Skole, eldreomsorg, helse, sosialtjeneste eller barnevern?

Faktum er videre at 78 prosent av de spurte i innbyggerundersøkelsen i Asker ikke ønsker en sammenslåing med Røyken og Hurum. At svarene er fordelt på tre alternativer er ikke det samme som at svaret er tredelt slik Lene Conradi hevder.

Det er rett og slett tull med tall – noe vi går ut fra at både ordføreren og Asker Høyre er klar over.

Argumentene vedrørende økt areal og videregående skoler holder etter vår mening ikke mål, og det utdypes heller ikke hva politikerne og rådmannen konkret legger i slike argumenter.

Les også: Kommunesammenslåing eller ei: Bedriftene strømmer allerede ut fra Asker og Bærum

Les også: Asker det mest naturlige navnet

Les også: Å bli tatt på alvor

Hva i all verden får politikerne til å tro at plassmangelen i Asker kan løses ved at Hurum innlemmes i Asker? Hvis Askers befolkning hadde ønske om å bo i Hurum, så hadde vi vel allerede gjort det?!

Så til ansvaret for videregående skoler. Har det slått politikerne at de geografiske avstandene mellom Asker/Bærum (dagens samarbeid om videregående skoler) og Asker/Røyken/Hurum er relativt ulike? For ungdom bosatt i Asker Øst vil det vel ikke akkurat kunne sees på som fordelaktig å få tilbud om videregående skoleplass i Røyken eller Hurum?

Asker Høyre og rådmannen i Asker blander til stadighet sammen kommunereform og regionreform i spørsmålet om kommunesammenslåing. Vi minner om at de fremtidige regionene per i dag ikke er avklart, og at det faktisk er en mulighet for at Asker vil havne i region med andre kommuner enn våre politikere ser for seg at vil være hensiktsmessig.

Vi undrer oss på hvor den manglende kunnskapen ligger – i befolkningen eller hos politikerne?

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Askers kommunestyre er valgt av Askers innbyggere for å ivareta innbyggernes interesser. De er ikke valgt for å ivareta interessene til innbyggerne i Røyken og Hurum.

Vi synes det er ganske sjokkerende å lese at både Askers rådmann og styret i Asker Høyre vektlegger at «innbyggerne i Røyken og Hurum ser en sammenslåing med Asker som nødvendig og ønskelig», samtidig som de hevder at innbyggerundersøkelsen blant Askers befolkning – der 78 prosent ikke støtter Asker Høyres syn – ikke bør vektlegges, fordi innbyggerne mangler kunnskap om hva en sammenslåing vil bety for kommunens fremtid.

Det er riktig nok lenge til neste valg, men her i huset har vi allerede funnet frem rødpennen, og vil bruke den aktivt når vi får anledning til å bruke stemmeretten (noe flertallet i Asker kommunestyre har sørget for at vi ikke får i denne saken).

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.