Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fornebus indrefilet trues

Jammen dukket Fornebu Gjenbruk opp igjen – denne gangen i påsken. Arkitekt Einar Dahle sendte på vegne av Fornebu Gjenbruk ut et nabovarsel om et midlertidig bygg på tomten ved Fornebu S (felt O8.9 A). Denne tomten – selve indrefileten på Fornebu – har kommunen regulert til «offentlig tjenesteyting, herunder kulturformål og flerbrukshus med kirkerom». Dermed er det et flerbrukshus og ikke en kirke som skal reises.

Det er forståelig at Fornebu Gjenbruk trenger et nytt lokale siden de ikke kan fortsette der de er. Det er dog liten forståelse for den fremgangsmåten Fornebu Gjenbruk nok en gang velger i kampen for sin sak.

Fornebu Gjenbruks drøm om kirkebygg kan leses ut av arkitektens dokumenter som henspiller på den sambrukskirken han tegnet for Fornebulandet menighet i 2017. Begrepsbruk som «i de foreliggende skissene av november 2017» (...) FG er «gitt arealer i underetasjen» (...) «et tårn en kirke verdig» (...) «kirketomten» (...) samt «blir stående til ny kirke blir reist» henspiller alle på den kirkemodellen som i gjentatte perioder har vært utstilt ved Meny på Fornebu S.

Ifølge Brønnøysundregistrene er Fornebu Gjenbruk registrert som en frivillig organisasjon hvor alt overskudd skal gå til veldedighet. På Facebook kan man likevel lese at bare 10 prosent går til gode prosjekter for fattigdomsbekjempelse (=veldedighet) mens hele 90 prosent går til et kirkefond for ny menighetskirke for Fornebu-området.

Fornebu Gjenbruk/Dahle fremmer søknader som er i strid med kommunens vedtak angående denne tomten. Varehandel er ikke innenfor det vedtaket kommunen har fattet. Videre kan midlertidighet lett skape presedens når flerbrukshuset skal gis et innhold. Heldigvis er ikke slike fremgangsmåter akseptert når offentlige bygg skal realiseres.

Budstikka skrev 7. mai at Fornebu Gjenbruk nå hadde trukket sin søknad grunnet kraftige naboprotester som overrasket og sjokkerte. Jeg håper dette betyr at Fornebu Gjenbruk nå innser at soloopptreden ikke aksepteres på Fornebulandet lenger, og at det ikke blir et kirkebygg på tomten ved Fornebu S.

Bærum kommune oversendte i mars dokumentet «Helhetlig plan for utvikling av Fornebu-samfunnet» til høring hos berørte parter. Kommunens gjentatte forsikringer om sterk medvirkning og deltagelse i alle utbyggings- og samfunnsutviklingsprosesser fra de første forberedelser før saken starter til tiltaket er ferdigstilt og tas i bruk, er dokumentets røde tråd.

Samskaping og reell innflytelse skal sikres i kommunens samhandling med oss på Fornebu. Nå er det samspill, åpenhet og gjensidig respekt som gjelder – respekt for mangfold og samhold.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.