Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fornebubanen – en katastrofe

– De planlagte stasjonene virker overdimensjonerte og råflotte. Hva kan spares på å redusere stasjonsløsningene til enkle, funksjonelle stasjoner? spør innsenderen. Her en illustrasjon av planer for Fornebuporten stasjon.

– De planlagte stasjonene virker overdimensjonerte og råflotte. Hva kan spares på å redusere stasjonsløsningene til enkle, funksjonelle stasjoner? spør innsenderen. Her en illustrasjon av planer for Fornebuporten stasjon.

ILLUSTRASJON: FORNEBUBANEN

For noen uker siden ble det kjent at utbygging av Fornebubanen vil bli flere milliarder kroner dyrere.

Prosjektet er åpenbart helt ute av kontroll. Det kan allerede nå betegnes som en katastrofe. 

Nylig ble det enighet mellom Oslo og Viken om at prosjektet skal videreføres, og de økte kostnadene skal finansieres med 40 prosent økning i bomavgiftene.

Før man kan beslutte om dette prosjektet kan videreføres, er det flere ting som mangler. 

Første prioritet må nå være å finne tiltak som reduserer kostnadene for prosjektet, primært ned til den kostnadsramme som ble godkjent da prosjektet ble besluttet. 

De planlagte stasjonene virker overdimensjonerte og råflotte. Hva kan spares på å redusere stasjonsløsningene til enkle, funksjonelle stasjoner? Kan man redusere antall stasjoner? Hvorfor behøver man tre stasjoner på Fornebu? Hva er behovet for en stasjon på Vækerø? 

Dette er eksempler på mulige tiltak for kostnadsreduksjoner. Politikerne må sette krav til prosjektet om å komme tilbake med konkrete forslag til kostnadsreduksjoner.

Det må også gjøres en vurdering av hva det vil koste å stoppe prosjektet. Det kan ikke utelukkes at det vil være den beste løsningen.

Det må stilles kritiske spørsmål om man har prosjektledelse som har tilstrekkelig erfaring og kompetanse og som har levert prosjektgjennomføring innen kostnadsrammer og fremdriftsplaner. 

Det er åpenbart at det også er svikt i gjennomføringen. Det må vurderes forsterkninger/endringer i prosjektledelsen.

Prosjekteier Oslo kommune har en egen organisasjon under byråd for miljø og samferdsel som følger opp prosjektet. Det er åpenbart at denne organisasjon, byråden inkludert, ikke har den nødvendige kompetanse, eller mangler nødvendig prosjektkultur til å følge slike store og komplekse prosjekter. 

– Hvorfor behøver man tre stasjoner på Fornebu? Hva er behovet for en stasjon på Vækerø? skriver innsenderen.

– Hvorfor behøver man tre stasjoner på Fornebu? Hva er behovet for en stasjon på Vækerø? skriver innsenderen.

ILLUSTRASJON: Fornebubanen

Hvis prosjektet skal fortsette, må det foretas endringer i dette. Hvis ikke Oslo kommune selv gjør de nødvendige grep, må Viken fylkeskommune stille krav til endringer.

Det må også gjøres en vurdering av hva det vil koste å stoppe prosjektet. Det kan ikke utelukkes at det vil være den beste løsningen. 

Flere stiller også spørsmål ved om det er trafikkmessig behov for T-bane i tillegg til godt tilbud av bussruter. Hvis det er usikkerhet rundt trafikkgrunnlaget for en T-bane, så gjør jo det bare skandalen enda verre, hvis prosjektet videreføres.

For at prosjektet skal videreføres, må det foreligge vurderinger og svar på alle disse spørsmål. Arbeidet som er gjort i forkant av enigheten om å fortsette prosjektet, er svært mangelfullt.

Politikerne kan ikke lenger bare akseptere dramatiske kostnadsoverskridelser, finansiere økningene hos skattebetalerne/bilistene og fortsette prosjektet. Det kan ikke fortsette.

Det er positivt at staten sier nei til å bidra med mer penger. Det er selvfølgelig Oslo og Viken som må bære konsekvenser av overskridelser og ikke landets skattebetalere. Det er helt urimelig at bilistene skal lide på grunn av elendig prosjektgjennomføring og overskridelser på et T-bane-prosjekt.

Det må gjennomføres en helt annen prosess før bystyret i Oslo og Viken fylkeskommune skal ta stilling til om prosjektet skal fortsette eller ikke.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.