Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fornebubanen – derfor bør det tenkes nytt

Slik er er det meningen at T-banestasjonen ved Fornebuporten skal se ut.

ILLUSTRASJON: FORNEBUBANEN

Plansjef Øystein Otto Grov og kommunikasjonssjef Line Fredriksen i Fornebubanen har i Budstikka 28. mai forklart hvorfor Fornebubanen er planlagt som T-bane istedenfor bybane eller automatbane. Vi er blant dem som har stilt spørsmål om kostnadene ved T-baneplanene står i forhold til nytten i nær fremtid, blant annet i et annet innlegg i Budstikka den 11. mai i år.

Fornebubaneetaten fraråder å ta spørsmålet om trikk eller T-bane opp til ny vurdering. Vårt forslag innebærer ikke å sette bybane og T-bane opp mot hverandre, men å tilpasse den allerede planlagte baneløsningen til dagens realiteter. Vi har foreslått at banen bygges i to trinn etter pre-metro-prinsippet, først som bybane og deretter som T-bane.

Skal Fornebubanen integreres i T-banenettet uten å stjele kapasitet fra eksisterende linjer kreves investeringer langt utover de 18 milliarder som selve banen nå er stipulert til. I tillegg kommer driftsbase og vognmateriell. I mellomtiden vil det ikke finnes midler til andre viktige kollektivprosjekter.

En pre-metroløsning vil ikke kreve langvarige planprosesser. Vedtatte reguleringsplaner vil kunne benyttes for tunnelen mellom Skøyen og Fornebuporten, samt på overflaten på Fornebulandet. Det eneste som kreves er tilpasninger ved nye tunnelportaler ved Skøyen og Lilløyveien. Det er realistisk og sannsynlig at en bybane til Fornebu kan stå ferdig i god tid før 2027. Dette er årstallet som er forespeilet at T-banen skal stå ferdig, men pr. i dag er dette høyst usikkert.

Behovet for en kapasitetssterk løsning, med kort reisetid og god punktlighet var de viktigste argumentene for å anbefale T-bane i 2011. At disse argumentene er forsterket i løpet av de ni årene som har gått kan det stilles spørsmål om. Trafikkprognosene for T-baneløsningen er basert på økt fortetting på Fornebu, og en massiv utbygging i Vækerø-området. Det vil gå mange tiår før dette er realisert.

I mellomtiden vil en pre-metro bybane ha tilnærmet samme kapasitet som T-banen, men med hyppigere frekvens og bedre tilgjengelighet. Reisetid inklusiv adkomst til dyptliggende tunnelstasjoner vil ikke være vesentlig forskjellig.

Grov og Fredriksen viser til tidligere utredninger og anfører at trafikkberegninger viser at T-baneløsningen får mange reisende. De unnlater å nevne at Norconsult i sluttrapporten for trasé og konsekvensutredning fra november 2009 fant at daværende bybanealternativ ville få 20 prosent høyere passasjertall enn T-banealternativet.

På denne bakgrunn er det absolutt på sin plass at politikerne tar Fornebubanen opp til ny vurdering. Muligheten til å få en god løsning uten ytterligere forsinkelser er nå – før kostnadskrevende arbeider settes i gang på områder som kan vente i. Kostnader til anskaffelse av T-banevogner er ikke inkludert i det vedtatte prosjektet på 18 milliarder. For pre-metroløsningen har derimot Oslo en opsjon på 60 vogner som kan leveres fortløpende fra 2024. Dette innebærer at Fornebubanen tilpasset behovene i nær fremtid vil kunne tas i bruk tidligere og til lavere kostnad, samtidig som det sikrer at en fullverdig T-baneløsning vil kunne realiseres når bybanens kapasitet er brukt opp.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.