Spørsmål til Bærum Ap

Av

Til Kjell Maartmann-Moe, leder Bærum Arbeiderparti.

DEL

MeningerArbeiderpartiet flagget senest i Budstikka 6. mars at partiet støtter rådmannens forslag til Kommunedelplan 3 med 11.000 boliger.

Rådmannen har i sin beregning tatt utgangspunkt i boliger som er ferdig bygget, igangsatt eller har fått godkjennelse tillatelse pr. 1. januar 2016. Dette er 2631 boliger. Kommunedelplan 3 er på 842.800 Kvadratmeter BRA som gir 8.428 boliger med et snitt på 100 kvadratmeter, som er rådmannens antagelse.

Bærum kommune opplyser at pr. 1.1.2019 er det 3010 boliger som er bygget, igangsatt eller har fått godkjennelses tillatelse pr. 1. januar 2019. Dvs at det er 379 boliger mer antatt ved beregning av 11.000 boliger totalt. Skal disse 379 boligene inkluderes eller legges til Arbeiderpartiets sine 11.000 boliger?

Les mer på budstikka.no/debatt

I dag er gjennomsnittlig kvadratmeterpris på Oksenøya trinn 3 kr 98.400 pr. BRA kvm. Ifølge Daniel Siraj (Budstikka 1. februar 2019) så er bygge kostnaden inklusive tomt, prosjektering og til og med utbyggerbidrag på 70-75.000 pr. kvm. Utbyggerne sin gevinst ved å bygge disse 379 boligene som er kommet ut av tynne luften blir på nesten en milliard kroner.

En regnefeil eller forglemmelse fra rådmannens side bidrar til at utbyggerne tjener nesten 1 milliard ekstra – eller et beløp som er nesten halvparten av alle utbyggeres totale bidrag til Fornebubanen på drøyt to milliarder.

Men vår ansvarlige politikere – både på kommunalt og fylkesnivå – sender gladelig enda en milliard kroner videre til utbyggerne. Men det er jo viktigere enn et godt bomiljø, redusere biltrafikk eller bevaring av verneverdiene, at utbyggerne tjener sine 20 milliarder.

Så spørsmålet jeg og flere ønsker svar på; Er Arbeiderpartiets boligtall 11.000 eller 11.400?

Les flere innlegg av Tore Haga


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags