Dette er feil.

I pressområder som Bærum er det markedet som bestemmer boligprisen. I praksis fører Høyre en politikk der det er en viktig forutsetning.

Les også: Skal sikre boliger til folk med lav inntekt

I likhet med i andre kommuner bruker Bærum overskudd skapt av boligmarkedet til å finansiere mye forskjellig.

Det tillates flere boliger forutsatt at deler av overskuddet brukes på noe annet. Utbygging forutsetter delfinansiering på områder som normalt er et offentlig ansvar.

Eksempler er finansieringen av skandalearenaen på Fornebu, Selvaags forslag om nytt akvarium samme sted, finansiering av nytt Nadderud stadion, krav om delfinansiering av T-bane til Fornebu og Bærum kommunes avtale med Obos om delfinansiering av kommunens utgifter til skole og barnehage på Fornebu.

Samt avtalene som inngås om at utbygger skal finansiere deler av ny infrastruktur, noe som er standard.

Alt finansieres ved det enorme overskuddet markedspris skaper.

Da er det helt naturlig at utbygger og grunneier bruker deler av det enorme overskuddet skapt en kombinasjon av markedet og ny regulering til fellesskapets beste.

På tross av denne finansieringen får også tomteeier og utbygger enorme gevinster, langt utover normale krav til avkastning.

Det kan synes som om det eneste Høyre ikke ønsker å finansiere ved å stille krav til grunneier og utbygger, er et inkluderende bomiljø.

Områder der det kan etableres gode, permanente boliger til alle de som skal jobbe i nærheten, som de kan ha råd til.

Boliger for dem som har vanlige lønninger og jobber i barnehage, på kjøpesenter, skole, i transport og alt det andre som skal til for at et samfunn skal fungere. Også på Fornebu.

For vår felles fremtid er gode boliger i inkluderende bomiljøer viktigere enn mye av det som i dag finansieres med markedsskapte gevinster.

Ingen er tjent med de økende geografiske klasseskillene vi også ser i Bærum.

Ny regulering skaper enorme verdier. Bærum kommune planlegger nå å øke antall boliger på Fornebu fra 6.300 til 11.000.

Med de prisene vi ser på Fornebu kan dette fort gi 15 milliarder kroner utover det utbygger kan tjene på å bygge andre steder i Oslo-området.

Den økonomiske gevinsten for tomteeier og utbygger er formidabel, og kommer i tillegg til det de med rimelighet hadde grunn til å forvente da utbyggingen på Fornebu startet.

Hvorfor skal ikke Bærum stille samme krav som de ofte gjør i land som Tyskland, England og Nederland for å sikre en inkluderende boligpolitikk?

I disse landene er det vanlig å kreve at deler av de enorme verdiene kommunal planlegging skaper, også skal brukes til å utvikle boområder med plass til all slags folk.

Ikke som midlertidige sosialboliger, men som permanente, trygge boliger for dem som ønsker det.

Burde ikke det være noe, selv for Bærum Høyre?

I stedet fører Bærums styrende partier en boligpolitikk der prisdannelsen overlates til markedet alene.

Prisen for det må vi betale, alle sammen, i form av et samfunn med økende forskjeller, både økonomisk og geografisk.

Men det er ikke for sent å snu. Bærum står overfor stor utbygging mange steder i kommunen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Krav om delfinansiering av boliger til permanent lavere pris enn markedets bør være en selvfølgelig del av alle utbyggingsplaner i et pressområde som Bærum.