Obos og høyder på Fornebu 9.4

Av

Ikke overaskende opplever vi som nærmeste nabo ingen kommunikasjon med Obos i forbindelse med utbyggingen av felt 9.4 på Fornebu.

DEL

MeningerObos lager planer som viser 8 etasjer på deler av 9.4. En enkel beregning gir en gesimshøyde på ca kote 43 som er mer enn 9 meter høyere enn Lamell 1 på Fornebu S og vel 6 meter høyere enn de øvrige lamellene.

Videre ser vi at Obos ønsker en «Juridisk sikring av Formål, Kvaliteter Høyder» før de har redegjort for hvordan det regulerte området inngår i en større sammenheng med tanke på infrastruktur og ny planlagt busstrasé, solforhold i Nansenparken og vindforhold for å nevne noe.

Les mer om Fornebu

Uteoppholdsareal er som forventet neglisjert i forhold til 1,5 ganger gesimshøyde mellom blokkene.

At den eneste variasjonen i fasadene er foreslått som variasjon i tegl og noen sprang er trist. Det er åpenbart at Obos kun er opptatt av å få bygge mest mulig kvadratmeter bolig for lavest mulig kostnad.

Vi håper kommunen følger opp kravene i KDP3 slik at ikke Obos og de øvrige utbyggerne får ødelegge vårt bomiljø på Fornebu.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags