9.000 eller 11.000 boliger på Fornebu?

Av

Bærum kommune foreslår 11000 boliger i KDP3, men har også vurdert et alternativ med 9000 boliger.

DEL

MeningerHvor mange boliger det blir plass til bestemmes av tomteutnyttelsen. Ved å velge 9000 boliger vil tomteutnyttelsen være i tråd med anbefalinger fra Byggforsk: «Fortetting i byområder» som planrådsgruppen viser til i sin rapport. Det vil gi bedre boligkvalitet med mer lys og luft mellom husene og mindre press på infrastrukturen.

Planrådsgruppe Fornebu ble nedsatt av Bærum kommune og har i rapporten: «Planrådsgruppe Fornebu. Planfaglig vurdering av økt utbygging på Fornebu» (mars 2015) gitt sine anbefalinger.

Planrådsgruppen foreslo høyere tomteutnyttelse enn i KDP2 ved T-banestasjonene og viser til Byggforsk der en anbefaler maksimal tomteutnyttelse på 100-200 %. Alternativet med 9000 boliger vil, ifølge Bærum kommune, få en tomteutnyttelse på maks 180% BRA i de områdene som beskrives som «Byen».

Les mer på budstikka.no/debatt

Planrådsgruppen viser for øvrig til KDP 2 som legger til grunn en «menneskelig målestokk». «Vi mener at denne premissen skal legges til grunn også i den videre utbyggingen av Fornebu, selv om en ønsker en mer urban bebyggelse rundt T-banestasjonene. Menneskelig målestokk dreier seg om høyder og etasjetall på bygningene og dimensjonene på de offentlige uterommene». Her viser vi til den danske arkitekten Jan Gehl som har vist at man mister kontakten med bakkeplan i blokkbebyggelse som er høyere enn ca. 4 etasjer. Planrådsgruppen åpner likevel for økt etasjetall, men sier at: «Vi vil ikke anbefale gårdsrom med mer enn seks etasjer». Det påpekes samtidig at man likevel kan få til bymessig bebyggelse med funksjonsblanding av boliger og næring.

Om de øvrige boligområdene heter det i rapporten: «De øvrige områdene bør i hovedsak forholde seg til KDP2 og bomiljøveilederen med hensyn til tomteutnyttelse osv.». KDP 3 åpner imidlertid for betydelig høyere tomteutnyttelse med økt etasjetall og redusert uteareal (MUA) også i disse områdene enn KDP 2. Alternativet med 9000 boliger vil gi lavere utnyttelse og bedre boligkvalitet også i disse områdene enn alternativet med 11000 boliger, selv om utnyttelsen fremdeles er høyere enn i KDP2.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags