Fornebu som kulturby

ARTIKKELFORFATTER: Jacob Falck.

ARTIKKELFORFATTER: Jacob Falck.

Bærum kulturråd mener kunst og kultur er et viktig virkemiddel for å utvikle livet mellom husene.

DEL

MeningerInntil nå har arkitekter og planleggere boltret seg med å tegne kvadrater og rette streker. En temmelig perspektivløs debatt om antall beboere har fått lov å dominere debatten inntil kommunedelplan 3 ble vedtatt i kommunestyret i forrige uke.

Nå er tiden inne for å skape en kvalitativ debatt om livet mellom husene. Mennesket er sosialt. Om Fornebu-samfunnet skal lykkes må menneskene trives. Tomme rom, kvadrater og stein kan lett bli til gjenstander og artefakter som mer hører hjemme på et museum.

Bærum kulturråd mener kunst og kultur er et av de viktigste virkemidler som kan brukes for skapende aktiviteter og møteplasser der mennesker bor. Byrommene skal fylles med mennesker og aktiviteter. Enten rommene er samlingsrom, private rom, bruksrom, allrom, spesialrom, sambruksrom eller fremføringsrom er hensikten å skape puls for nærmiljøet. Vi mener det er viktig å definere de ønskede rommene, for hvilket formål og hvem som skal styre dem.

Les mer på budstikka.no/debatt

Mange tar til orde for flerbrukshaller og sambrukshus. Av hensyn til bruk og utforming er det ikke likegyldig hvilke krav og normer som må stilles. Bærum kulturråd mener det bør settes strenge krav til rom fremføring av hensyn til universell utforming, logistikk og akustikk. Sambruk er ikke alltid svaret dersom behovene er annerledes.

Profesjonelle fremføringslokaler må utformes etter spesifikke krav og normer. Det innebærer at det bør stilles krav til en mulig sambrukskirke dersom samme rom skal brukes som fremføringsscener. Videregående skole, ungdomsskoler og barneskoler bør fremstå som fyrtårn i Fornebusamfunnet. Gallerier, kunstsentre, Flytårnet kultursenter er viktige skapende møteplasser som trenger stabile og forutsigbare rammer.

Byutvikling umulig å tenke uten livsløpstenking. Barn, ungdom og eldre har ulike behov. Sambruk er ikke alltid svaret. Hvorfor ikke spørre ungdom selv om dette.

Kunst og kultur kan bygge identitet og nærhet i byutviklingen på Fornebu. Skal Fornebu unngå aktivitetslekkasjer til nærmeste storby må Fornebusamfunnet fasilitere skapende aktiviteter som fenger for ulike formål til dem det gjelder. Hva som interesserer må organiseres. Bærum kulturråd vil utfordre til å vise politisk mot og tørre å utvikle medvirkning i brukerutvalg for barne-/ungdomsaktiviteter, verksteder og arbeidsgrupper.

Enten vi snakker om profesjonelle, amatører, bredde eller topp er medvirkning en suksessfaktor. Ofte observerer vi myten om at frivillighet er gratis. Tilrettelegging og deltagelse har også en pris. Bærum kulturråd mener vi trenger å bygge kulturkompetanse rundt deltagelse, medvirkning, skaping og fremføring.

Vi må åpne opp for kreative ideer og innspill. Fornebu bør søke status som kulturby! Bærum kulturråd mener dette kan være et godt innspill og kan gjøre Fornebu større enn seg selv. Det bør etableres et eget kulturforum for Fornebu; for gallerier, kunstsentra, flytårnet mm.

Bærum Kulturråd mener byutvikling er mer enn kvadrater og rette streker. Mennesker velger raskt hva som er gode møteplasser og et livskraftig skapende samfunn. Vi trenger drivkrefter til å skape en ny og bedre prosess. Menneskene som skal bo og virke på Fornebu bør snarest tas med på rådslagning for å finne frem til hva som kan være suksessfaktorer for trivsel. Bærum kulturråd vil åpne for å bruke det positive engasjementet som allerede finnes på Fornebu.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags