I den sammenhengen har jeg lyst å dele noen erfaringer fra Vollen.

Les også: Fornebu-utbygging og sprengt kapasitet for barneidrett

Vollen har hatt stor økning i antall innbyggere de siste årene. Som daglig leder i Vollen Ungdomslag og Vollen Idrettspark jobber jeg midt oppi store skoler for både barn og ungdommer. Min hverdag er å legge til rette for aktiviteter. 

Her i Vollen har vi vært så heldige at det har vært satt av arealer til idrett. Det har gitt VUL muligheten til å bygge nye anlegg. Vi har skapt bygdas store møteplass.

Jeg har fått gleden av å være med på å bygge åtte av de ti idrettsanleggene vi har i løpet av mine seks år som ansatt i VUL. Anlegg som kan brukes av alle, i skoletiden og egenorganisert. Jeg tenker at barn som vokser opp her i Vollen, er veldig heldige. 

Klubben har også de siste årene jobbet i tett samarbeid med skolene og da spesielt Arnestad barneskole. Det er mange som snakker om samarbeid skole og idrett. Vi har tatt tak i dette, og resultatene kommer.

Vi skal sammen skape det trygge og gode lokalsamfunnet. I de tilfeller det er utfordringer er de like i idrettslaget og skolen. De løser vi bedre sammen enn alene.

Fornebu har en fantastisk beliggenhet. Nærhet til alt. Sett av arealet til idrettsaktiviteter slik at barna kan ha muligheter til fysisk aktivitet på møteplassen. I sin fritid og når de er på skolen.

Legg forholdene til rette, så vil det garantert komme et engasjement fra barn og foreldre.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Fornebu-området kan bli et fantastisk sted å vokse opp. Vi bidrar gjerne til å dele våre gode erfaringer om både samarbeid og tiltak.