Sett på håndbrekket på Fornebu

SETTER TAK: Gruppeleder Ida Ohme Pedersen og Frp vil ha maksimalt 7.000 boliger på Fornebu.

SETTER TAK: Gruppeleder Ida Ohme Pedersen og Frp vil ha maksimalt 7.000 boliger på Fornebu.

Av

Frp vil gå imot rådmannens forslag til kommunedelplan 3 på Fornebu.

DEL

Rådmannens forslag til KDP 3 Fornebu er en god blanding av gode ideer, store visjoner, i blandet byutviklingstanken og at mye løser seg med fine boligblokker med høyt arkitektonisk uttrykk.

Rådmannen foreslår 11.000 boliger med gjennomsnittshøyde på syv etasjer innenfor hvert felt. I prinsippet betyr det at noen blokker er på tre etasjer, mens andre kan bli ni etasjer. Noen steder vil utbygger foreslå et lite antall rekkehus for å imøtekomme kravet om variert bebyggelse.

Rådmannen kommenterer selv at det er viktig ikke å bygge ut Fornebu for fort, slik at man ikke bygger en drabantby tilsvarende det man gjorde i Norge på 1970- og 80-tallet.

Bakgrunn:

Fremskrittspartiet mener det nå er på høy tid å sette på håndbrekket, og tenke seg veldig godt om hva Bærum ønsker med Fornebu. Vil flertallet av Bærums politikere virkelig at Fornebu skal bli en by med tilsvarende antall innbyggere som Molde og Larvik?

Fremskrittspartiet vil ikke bygge Fornebu i denne skalaen, og vil gå imot rådmannens forslag til KDP 3.

Oldemor og oldefar til dåpsbarnet må finne seg i å ta bussen, eller komme på sykkel, dette er tross alt et nullutslippsområde og et nullvekstområde.

Fremskrittspartiet mener det er grunnleggende feil å bygge blokker på åtte-ni etasjer hvor lekearealene for barna er på fellesområder, og hele området har en høy grad av bypreg. Hvor parkeringsplasser for innbyggere skal vike til fordel for sykkel og kollektivtransport. Bilpoolordninger skal være løsningen på det meste, den dagen man trenger en bil. Gjesteparkeringsplasser er total mangelvare, og ingen må tro at det å arrangere en familiemiddag eller et selskap hvor gjestene kjører bil er mulig.

Les mer på Budstikka.no/debatt

Oldemor og oldefar til dåpsbarnet må finne seg i å ta bussen, eller komme på sykkel, dette er tross alt et nullutslippsområde og et nullvekstområde.

Fremskrittspartiet tror at de som vil bo i byen, bor i Oslo. Mens de som bor på Fornebu, gjør det fordi man ønsker bygda Bærum, ønsker det landlige og grønne. Det er en grunn til at det er småbarnsfamiliene som flytter ut av Oslo og til nabokommuner.

Vi vet at alle barn som driver med organisert idrett må på kamper og turneringer utenfor Fornebu-området. Foreldrene vil være avhengig av bil for å kunne følge opp barna på ulike aktiviteter. De voksne vil være avhengig av bil i overskuelig fremtid for å kunne benytte resten av Bærums aktivitetstilbud, hvis ikke lager vi et lukket Fornebuområde som aldri er i Sandvika eller marka nord for Bærumsveien.

I KDP3 beskriver rådmannen de tre delene på Fornebu også kalt «landet», «parken» og «byen». Tanken er god, og Fremskrittspartiet liker flere av forslagene til rådmannen, men vi kan ikke stemme for høydene, tettheten og antall boliger i området «byen».

Fremskrittspartiet forholder seg til den allerede vedtatte kommuneplanen med 6300 boliger, og kan diskutere en øvre grense på 7000 boliger. Med god variasjon av blokker på inntil fem etasjer, townhouse, rekkehus og en betydelig andel større leiligheter på over 120 kvm. Fremskrittspartiet mener at variert boligbebyggelse er viktig for at alle aldersgrupper skal ønske å bo på Fornebu.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags