Fornebubanen – en trojansk hest?

TIDL. BÆRUM-DIREKTØR: Artikkelforfatter Hans Kr. Lingsom fulgte med interesse diskusjonene rundt Kommunedelplan 3 fra tilhørerplass under formannskapets behandling sist tirsdag.

TIDL. BÆRUM-DIREKTØR: Artikkelforfatter Hans Kr. Lingsom fulgte med interesse diskusjonene rundt Kommunedelplan 3 fra tilhørerplass under formannskapets behandling sist tirsdag. Foto:

Av

Fornebubanen forventes å bli en berikelse for Fornebu med et skinnegående transportmiddel.

DEL

MeningerFinansieringen har imidlertid vært en hodepine siden Akershus Fylkeskommune forkastet den enkle ferdigfinansierte løsningen med en automatbane i 2007.

Omsider har man landet på en metroløsning der staten bidrar med nær halvparten av kostnaden mot at Bærum kommune fastsetter en langt høyere utnyttelse på Fornebu enn det politikere og innbyggere tidligere har sett for seg. Dette forventes å gi utbyggerne en fortjeneste som de delvis skal gi tilbake gjennom et utbyggerbidrag tilstrekkelig til fullfinansiering av banen.

Derfor ligger det et forslag på 11.000 boliger på Fornebu, styrt av statens begrensede bidrag til dekning av kostnadene for banen og utbyggeres egne forutsetninger for å inngå avtaler om bidrag.

Det er Akershus fylkeskommune – med ansvar for kollektivtransporten – som nå skal forhandle frem avtaler om utbyggingsbidrag til bane fra OBOS, Selvaag og andre utbyggere. Fylkeskommunen og Ruter-partneren Oslo kommune forventer å få servert en høy utnyttelsesgrad på fat fra Bærum kommune, men kan selv fraskrive seg – sammen med staten – ansvaret for et fremtidig uønsket resultat av byutviklingen på Fornebu.

Les mer på Budstikka.no/debatt

Når kan Akershus fylkeskommune få inn pengene?

Jo, engang i fremtiden når utbyggerne faktisk bruker muligheten for merutnyttelse og henter inn sin fortjeneste.

Det er det mange år til. Men banen skal jo finansieres nå for at Stortinget skal være villig til å bevilge sin del.

Les også i debatten:

Er fylkeskommunen nødt til å ta opp et lån for å fullfinansiere banen? Er de øvrige fylkeskommunene som fra nyttår utgjør Viken, dvs Buskerud, Østfold og Vestfold, enig i at det skal tas opp et slikt lån? Sitter noen og håper at hele finansieringen etter hvert går i vasken slik at statens forventede bevilgninger kan brukes andre steder i Norge – slik flertallet i fylkeskommunen gjorde da de forkastet automatbanen i håp om at statens bidrag i stedet kunne brukes til å forlenge T-banen frem til Sentralsykehuset i Lørenskog.

Med Fornebubanens forhistorie i minne kan Bærum kommune risikere å sitte igjen med et løfte til utbyggerne på Fornebu om en merutnyttelse som bygger på sviktende forutsetninger dersom banen og planlagte veitilknytninger til ny E18 ikke realiseres.

Det er grunn til å minne om at Statens vegvesen ved behandlingen av Kommunedelplan 2 i 1999 satte en grense på 2500 boliger inntil Fornebubanen var på plass.

Fornebubanen bærer med seg historien om brutte politiske løfter, svarteperspill og administrativ ubehjelplighet på flere forvaltningsnivåer. Hvor er garantien for at det vil gå bra med finansieringen og gjennomføringen denne gangen? Kommunestyret bør legge inn et sjekkpunkt i planvedtak og utbyggingsavtaler som krever revisjon av Kommunedelplan 3 og reforhandling av avtaler, dersom de grunnleggende forutsetningene om bane og nye veiløsninger ikke blir oppfylt innen rimelig tid.

Dette gir heller ikke lenger press på Bærum kommune, men de andre aktørene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags