Kjære politikere i Bærum Kommune

Av

27 mars skal kommunedelplan 3 (KDP3) behandles i Bærum kommunestyre, og denne planen må ikke vedtas slik den foreligger.

DEL

LeserbrevI KDP3 er det planlagt å strupe veinettet på Fornebu, og skape et trafikalt kaos for på den måten å forandre reisevanene til Snarøya- og Fornebus befolkning.

Bærum kommune vil tvinge Snarøya- og Fornebus befolkning til å redusere fremtidig bilbruk gjennom å innsnevre veinettet på Fornebu. Planen forutsetter at all økning i persontransport skal komme i form av kollektivt, syklende og gående, og dette til tross for at befolkningen skal økes med anslagsvis 25.000 mennesker!

Det kreves at beboerne på Snarøya og Fornebu ikke skal bruke bil som alle andre innbyggere i Bærum kommune. Parallelt hevder rådmannen at Fornebus fremtidige befolkning må basere seg på å bruke kommunale anlegg andre steder i kommunen da det ikke kan bygges anlegg på Fornebu som dekker behovet til de 11.000 boenhetene som KDP3 legger opp til.

Les mer på Budstikka.no/debatt

Mao skal barn fraktes til Hauger ishall på hockey, til Kirkerudbakken på alpintrening, til Fossum på langrennstrening, til Nadderud på friidrett, håndball, fotball, etc.

De samme barnefamiliene skal av gårde i helgene til utflukter på hytta osv. Kollektivt, syklende eller gående som KDP3 legger opp til er ikke et alternativ!

Fornebubanen og busstransport vil fungere for arbeidstakere som skal til og fra jobb på Fornebu, men ikke for mer varierte reisemønstre på tvers av kommunen vår. Våre eldre innbyggere er likeledes avhengige av bilen til ymse gjøremål og reiser.

Den planlagte innsnevringen av veinettet på Fornebu er en varslet katastrofe for Snarøyas og Fornebus befolkning, og planen fremstår grenseløst naiv, og det vil ikke være mulig å kjøre fra Snarøya og Fornebu-syd til Lysaker og visa versa på en tidseffektiv måte når disse planene er effektuert. Selv nød etatene vil slite med å komme frem tidseffektivt.

For Snarøyas og deler av Fornebus fremtidige befolkning et dette totalt uakseptabelt.

KDP 3 må innarbeide et veinett tilpasset den befolkning som skal bo på Fornebu og Snarøya i fremtiden. Det er også totalt uakseptabelt å bruke bompenger på Fornebu for å gjøre det mindre attraktivt å benytte bil. Fornebu og Snarøya er en del av Bærum Kommune, og det er uakseptabelt å avsondre Fornebu fra resten av kommunen ved å sette opp bommer. For å unngå unødvendig trafikkbelastning gjennom det som er skissert som «byen» i KDP3 bør det bygges en direktevei fra Snarøya / Fornebu- syd til E18.

Fremtidens biler er utslipps frie og med jevnlig vask av veibanen unngås også svevestøv. Å redusere kapasiteten på veinettet er ikke et miljøtiltak.

I KDP 3 planlegges det å tvinge all trafikk gjennom en fremtidig Forne-by med et strupt veinett hvor et trafikalt kaos er et politisk virkemiddel for å oppnå et politisk mål om redusert bilbruk. Det er uklokt og totalt uakseptabelt.

Kjære politikere i Bærum: lytt til den tverrpolitiske motstanden og stopp KDP3 nå!

Dag Vangsnes

Styremedlem Snarøen Vel

Snarøya

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags