T-bane - ikke klimaødeleggelse - på Fornebu!

Av

Vi kan ikke bygge ut Fornebu før T-banen er i drift.

DEL

LeserbrevDerfor krever SV nå en stans i utbyggingsplanene inntil en endelig plan for Fornebubanen er klar. Bærums kommunedelplan, KDP3, åpner for en utbygging på utbyggernes premisser, ikke innbyggernes. Dagens planregler og retningslinjer fravikes i iveren etter å maksimere utbyggernes profitt.

Det er ikke innbyggerne som tjener på den fortettingen vi ser på Fornebu og andre steder i Bærum. Like lite som en fjerner køer ved å bygge mer motorvei, får vi lavere priser i pressområdene ved å bygge mer så lenge alt gjøres slik utbyggerne ønsker det.

Der hvor det er tilgang på godt utdannet arbeidskraft, vil det være attraktivt å legge arbeidsplasser, og der det er arbeidsplasser vil folk bo. Prisene styres derfor ikke av byggekostnadene, men av den økonomiske «smertegrensen» til de som vil bosette seg. Vi får selgers marked i Bærum. Dette har Budstikka nylig påvist når de kan fortelle at det knapt er mulig å finne en bolig til under 2,5 millioner i kommunen.

Les mer på budstikka.no/debatt

De som bor på Fornebu har ikke fått mulighet til å bli hørt tilstrekkelig i planleggingen. De har vært avspist med å få komme med protester sent i prosessen, og nå når utbyggingsplanene kommer ser vi store betenkninger fra beboerne. Bærum SV mener at vi må bruke dagens arealpolitikk og planverk for å motvirke store utbygginger på bekostning av gode boområder.

Slik KDP3 nå legges frem blir det på ingen måte det unike bomiljøet som ble presentert i KDP2. For å sikre gode bomiljøer vil SV kreve at utbyggere må følge statens anbefalinger om minimumskrav til bomiljø, samt de byggtekniske forskriftene som gjelder når det gjelder plassering av byggverk. Den planlagte høye og tette bebyggelsen på Fornebu tar ikke hensyn til dette og innbyggerne må derfor belage seg på et liv i skyggen.

Det må avsettes tilstrekkelig uteoppholdsarealer som er egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper. Viktige egenskaper for at uteoppholdsareal skal være egnet er tilstrekkelig avsatt areal med et godt solinnfall. Det er ikke tilfelle i KDP3.

Vi må tenke langsiktig, og holde av arealer til sosiale behov som vi i dag ikke kjenner til eller kjenner omfanget av. Det vil bli store behov for sykehjem, nye skoler og barnehager og kirkegårder. Vi ser at KDP3 legger opp til en kortsiktige utbygging uten tanke på å avsette arealer til fremtidige behov.

Vi ser at det er nødvendig å åpne opp for å bygge i områder hvor det er arbeidsplasser, det er derfor veldig viktig at infrastrukturen er på plass. Den siste tida har streikende ungdommer bedt oss handle rett og ta vare på klimaet. Vi sier derfor nei til ytterligere biltrafikk og fossile fremkomstmidler på Fornebu, T-banen må komme før mange tusen boliger etableres.

Anita Malmer Solli og Christer Gilje

Anita Malmer Solli 1.-kandidat for Bærum SV og Christer Gilje, 6.-kandidat for Bærum SV

Bærum

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags