Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fornebu: Det er en særbrukskirke og ikke en flerbrukskirke menigheten foreslår

MØTER MOTBØR: – Forslaget om kirkebygg ved Fornebu S må forkastes, skriver innsenderen. Her fra venstre kirkeverge Astrid Holmsen Krogh, prost Gunnar Næsheim og sogneprest Thomas Wagle på tomten ved Fornebu S.

Behov. – Vi ble tatt på senga», sier Arthur Wøhni, kommunaldirektør og Fornebu-sjef i Bærum, i Budstikka 6. oktober.

Barnebølgen har skyllet innover Fornebu. Fornebulandet blir til Fornebyen – en lang og krevende prosess for kommune og beboere.

Les også: Fornebu, møteplasser, sambrukskirke og Høyre

Les også: Savnet av møteplasser på Fornebu

Hvilke tilbud ønskes på Fornebu? Hvordan sikre gode møteplasser og liv mellom husene – et fysisk møtested som kan fylle dette mellomrommet mellom oss uavhengig av alder, livssyn og etnisitet?

I Budstikka er det ofte innlegg om behovet for møteplasser på Fornebu. Engasjerte innlegg for og imot en såkalt flerbrukskirke ved Fornebu S.

Noen mener kirken kan løse alle behov for møteplasser. Det hevdes at vi ønsker oss en kirke ved senteret snarest mulig.

Andre ønsker et bygg som kan dekke våre behov for fellesskap og opplevelser på en langt bedre måte enn en flerbrukskirke evner.

Kost-nytte-betraktninger er også presentert.

Mange mener de vet hva beboerne ønsker og mener om bruken av den flotte tomten – også kalt kirketomten.

Har noen spurt oss som bor her? Skolene? Ungdommen? Seniorene? Frivillige organisasjoner? Fornebupiloten?

Nei, beboerne er ikke spurt. Det er ikke tilstrekkelig å høre på kirken, Fornebulandet vel eller Fornebupilotens styre.

Et bedre beslutningsgrunnlag er nødvendig for å få et bygg for gode og trivselsskapende møteplasser (formelle og uformelle) på tvers av generasjoner, livssyn og etnisitet – et bygg tilrettelagt for kulturopplevelser og mangfold.

Vil menighetens foreslåtte flerbrukskirke kunne dekke disse behovene?

Nei, det vil den ikke!

Det foreslåtte bygget er mer en særbrukskirke enn en flerbrukskirke.

Forslaget er primært et kirkebygg tilpasset kirkens behov, samt deres egen gjenbrukssentral. Resten er innplassert slik at det ikke kommer i konflikt med det kirkerommet menigheten mener de har behov for.

Tegningene på nettsiden www.fornebulandet-menighet.no/Ny-sambrukskirke oppgir ikke størrelse på rommene.

Modellen med tegninger, som kirken har fått utstilt på senteret, opplyser heller ikke om dette. Hvorfor?

Ved å se nærmere på tegninger, inventar og stoloppsett får man inntrykk av dimensjoner, inndelinger og plasseringer – og dermed menighetens forståelse av begrepet sambrukskirke

Kirken skal få 437 sitteplasser (julaften 735 ved å innlemme det livssynsnøytrale rommet og kirketorget). I tillegg sideskip med sidealter, dåpsrom, konfirmantrom, seks cellekontorer, samt kirketorg og møteplass rett utenfor kirkedøren. Snarøya kirke har 250 sitteplasser, men likevel svært mye ledig kapasitet bortsett fra noen få dager i året.

Livssynsåpent seremonirom får 162 sitteplasser. Inngang er fra kirketorget. Andre tros- og livssynsgruppers syn på dette?

Konsertsalen får 276 sitteplasser. Enkel/ufullstendig tegning sett med kulturarbeiderøyne. Skal skolene nyte godt av konsertsalen, er den for liten. Konsertsalen er også liten befolkningsgrunnlaget tatt i betraktning. Kulturetatens synspunkt?

Ungdommen avspises med et rektangulært rom og et bandrom i kjelleren. Hva ønsker og trenger ungdommen?

Biblioteksutformingen er utdatert. Hva med en bredt anlagt bokkafé?

Fornebupiloten avspises med et lite kontorlandskap. Møterom i sambruk med kirken? Pilotens behov?

Jeg påstår dermed at det er en særbrukskirke og ikke en flerbrukskirke menigheten foreslår. Store deler av bygget vil stå tomt i store deler av uken siden kirken tar mesteparten av plassen. Dette er økonomisk og politisk uforsvarlig. Forslaget om kirkebygg ved Fornebu S må forkastes.

Ved senteret trenger vi et åpent og innbydende bygg tilrettelagt for et inkluderende mellomrom fylt med de funksjoner og aktiviteter befolkningen ønsker. Brukermedvirkning må sikres. Kommunaldirektør Wøhni må fremskaffe nødvendig datagrunnlag for å kunne vite hva Fornebus befolkning mener bygget ved senteret må inneholde for å sikre nødvendige møteplasser for fellesskap og opplevelser på tvers av generasjoner, livssyn og etnisitet.

Kommunaldirektøren uttrykker bekymring for manglende ungdomstilbud. Veien til Oslo sentrum er kort. Bekymringsfullt. Inkluder de unge i utformingen!

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Kommunen må ikke bli tatt på senga igjen. Ungdomsbølgen er under oppbygging.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.