Til orientering var legen nettopp pensjonert fra en hukommelsesklinikk ved ett av våre sykehus. Og hadde sikkert hatt mange helsevurderinger av eldre folk og førerkort.

Les også: Førerkort for personer over 75 år

La det være sagt: Man skal selvsagt ikke kjøre bil dersom man har helseskavanker, som kan bevises medfører en usikker bilfører. Men det bør kanskje være måte med alt. Det forekommer meg at det nå kan virke som 90-åringer, ja også 80-åringer, får særskilt streng behandling. Stigmatisering? Det som er litt tragikomisk i denne sammenheng, er vel at eldre ikke er de verste skadevolderne.

Leger burde i sin vurdering av førerkortfornyelse ha anledning til å bruke et praktisk skjønn, ikke bare telle testpoeng, slik jeg forstår det nå praktiseres.

Jeg tror for øvrig at de nåværende tester ikke alltid treffer blink. Jeg la merke til at en lege med god kjennskap til helsekrav for en tid siden uttalte at det ikke finnes noen sikker vurdering av bilførerdyktighet.

Det hjelper visst ikke om sensor hos Statens vegvesen anbefaler fornyelse av førerkort. Hele prosessen blir da nærmest et «narrespill».

Samferdsels- og helsepolitikere burde se nærmere på någjeldende rigide (?) forskrifter og deres praktisering. Og ikke la hele problematikken ligge helt i hendene på leger.

Jeg lurer nemlig på hvor mange avslag på fornyelse som medfører at helsen går raskere nedfor bakke ved førernekt?

Etter forlydende sitter det i dag mange eldre med «klump i halsen». Hvor mange av disse har fått berettigede avslag?

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Jeg tråkker nok en del i salaten, og innrømmer at jeg setter det på spissen – av den grunn at jeg ønsker en seriøs nyvurdering.