Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Forenkling for idretten

VIL HJELPE IDRETTEN: – Idrettens behov må være fokus, skriver Ole Jacob Johansen, som er gruppeleder i Asker Frp. Her ved Askerhallen.

Frivillighet. Asker formannskap og komité teknikk, kultur og fritid var nylig på befaring til flere av kommunens idrettsanlegg.

Også ROS Arena i Røyken ble befart. Vi møtte et brennende engasjement og mange ildsjeler som hadde mye på hjertet, men ett tema pekte seg ut og her var tilbakemeldingene entydige: Det må bli enklere å forholde seg til Asker kommune.

Klubbene bruker mye ressurser på å finne ut av ulike støtteordninger, administrasjon og rapportering.

Særlig ble det etterlyst ett kontaktpunkt mot kommunen («én dør inn»). Det må bli enklere å manøvrere i byråkratiet og forholde seg til kommunal saksbehandling.

Byråkratiske ordninger stjeler ressurser fra frivilligheten. Dette blir feil bruk av energi.

Vi må sørge for at den frivillige kraften brukes til aktivitet og at klubbene får tilgang til en enkel veileder for anleggsutvikling fra planlegging og oppstart til realisering, med oppfølging og assistanse fra kommunen ved behov. Idrettens behov må være fokus.

Asker kommune har etablert ordninger som skal lette anleggsutviklingen for klubber og lag, som kommunal lånegaranti og forskuttering av spillemidler, men det er behov for en enkel tilgjengeliggjøring av informasjon om ordningene og en «supportfunksjon» som kan gjøre oppstart og utvikling enklest mulig.

Frivillighetspolitikken bør være basert på forenkling og avbyråkratisering, slik at ikke byråkratiske søknads- og rapporteringskrav stjeler tid fra viktigere frivillig arbeid.

En nettbasert kommunal veileder bør utformes med mål om at de frivillige må bruke mindre tid til å finne ut av ulike støtteordninger, myndighetskontakt, administrasjon og rapportering.

Det skal være enkelt å søke, dokumentere og rapportere. Digitale plattformer med samlet informasjon og en total oversikt vil gjøre det lettere for klubbene.

Fremskrittspartiet kommer til å følge opp dette med konkrete forslag.

Det bør etableres en egen funksjon på forsiden av kommunens nettsider som enkelt muliggjør direkte kontakt og interaksjon med kommunen om anleggsutvikling. Denne funksjonen kan være en applikasjon som utvikles i samarbeid med eksterne og i dialog med idretten om behovene.

Hovedmålet er å gjøre det lettere å navigere i byråkratiet, med tilgang til presis og lett forståelig informasjon om kommunal saksbehandling – fra initiell fase via oppstart til realisering.

Det kan etableres en egen digital «supportfunksjon», der klubbene kan stille spørsmål og forvente tilbakemelding innen nærmere angitt frist som bør være kort.

Dette kan være en chattefunksjon som muliggjør direkte kommunikasjon i samtid innenfor definerte tidsperioder, også etter klokken 15.30.

I forlengelsen av dette, for ytterligere å styrke kommunens service mot frivilligheten generelt, kan det opprettes en fysisk «frivillighetens infodesk» eller en «frivillighetskafé» (drop in) som for eksempel kan være tilknyttet servicetorget eller et eget sted i kulturhuset.

Det diskuteres for tiden hvordan kulturhuset kan utnyttes bedre, og flytting av servicetorget til kulturhuset er en del av denne diskusjonen.

En enklest mulig anleggsutvikling og tidsmessige idrettsanlegg er viktig for hele lokalsamfunnet, men det må naturligvis også – i samarbeid med kommunen – etableres fornuftige og enkle konsepter og modeller for drift av anleggene, som de frivillige ikke trenger juridisk spisskompetanse for å forstå.

Idrettens behov må være fokus. Idretten skal ikke brukes som et instrument av det offentlige, men må få velge sine oppgaver også innenfor en driftsstøtte og tilskuddsmodell.

Idretten og frivilligheten for øvrig skal utvikle seg og vokse på egne premisser.

Avslutningsvis vil jeg berømme alle de frivillige som står på for å skape idrettsglede og anleggsutvikling i de ulike idrettslagene.

Dette er et svært tidkrevende arbeid, med mye organisering, papirarbeid og byråkrati. Den innsatsen dere gjør er den viktigste av alt.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Derfor er det viktig at kommunen kan være med å tilrettelegge for at anleggene blir en realitet og for gode vilkår for idretten.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.