Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Forebygging av selvmord med lavterskeltilbud

Roar Wesche Juul (Frp) er bekymret hvis ressurser fra lavterskeltilbud, som RPH-tilbudet, overføres til lov- og vedtaksbaserte tjenester.

Roar Wesche Juul (Frp) er bekymret hvis ressurser fra lavterskeltilbud, som RPH-tilbudet, overføres til lov- og vedtaksbaserte tjenester.

FOTO: PRIVAT

6.000 nordmenn forsøker å ta sitt liv hvert år ifølge generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

I 2018 var det 472 menn og 202 kvinner som tok sitt eget liv. Asker har hatt en stor økning av antall selvmord de siste årene.

Min egen bakgrunn er som spesialsykepleier med flere års erfaring innen psykiatri. Mye har skjedd siden jeg var aktiv i faget. Jeg vil nå belyse et meget godt tilbud som eksisterer per dags dato i Asker kommune. Er det fortsatt vilje til å satse på dette i Asker etter 2020?

I 2017 startet et behandlingstilbud: Rask psykisk helsehjelp (RPH). Med oppstart og lønnsmidler fra Helsedirektoratet frem til 2021. I Asker har denne behandlingen blitt gitt av ressurs- og mestringsenheten. Behandlingstilbudet gis til personer over 18 år med mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer og søvnvansker. RPH bygger på kognitiv terapi, veiledet selvhjelp og kurstilbud. Dette har vakt oppsikt langt utenfor kommunegrensen. RPH-team fra kommuner over hele Norge har vært på studiebesøk, for å se hva Asker har fått til.

Tilbudet er lett tilgjengelig og gratis for innbyggerne. Det kreves ingen henvisning fra lege. Fastlegen og andre relevante tjenester er viktige samarbeidspartnere for RPH. Målet er å gi et lavterskeltilbud uten for lang ventetid, slik at påbegynnende problemer ikke utvikler seg. Behandlingen skal redusere symptomtrykket, styrke funksjon og livskvalitet hos pasienten.

Behandlingen blir utført av et tverrfaglig team som alle har videreutdanning i kognitiv terapi. Det er et stort behov for lavterskeltilbud i Asker kommune, som i tillegg er kostnadseffektivt og benytter seg av kunnskapsbaserte metoder. Fremskrittspartiet er bekymret over at stadig flere sliter med psykiske lidelser. Vi prioriterer derfor en styrking av slike tilbud innen psykisk helse i Asker. Vi ser at RPH-prosjektet i Asker er et meget godt tilbud som må ivaretas for våre 94.000 innbyggere. En av de viktige satsingsområdene da Frp satt i regjering var tidlig intervensjon og forebygging av psykiske lidelser. Den politiske føringen nasjonalt og lokalt tilsies at lavterskeltilbud skal styrkes.

Gjennom slike tjenester som RPH er Frp overbevist om dette er et viktig skritt for å forebygge psykiske lidelser og styrke folkehelsen i kommunen.

Vil tilbudet fortsatt bestå etter 2020? Vi har sett at man gjennom en kaotisk omorganiseringsprosess ikke har et klart bilde av hvor ressursene skal brukes. Man ser nå en tendens til at man tar ressurser fra lavterskeltilbud og overfører disse til lov- og vedtaksbaserte tjenester i kommunen. Dette mener jeg er svært bekymringsfullt.

Vil denne trenden vedvare? Stikk i strid med hvilke signaler fra politikere nasjonalt og kommunalt tilsier. Ser vi en tendens til at tilbudet vil bli nedprioritert? Har ansvarlige politikere mistet kontrollen med hva som skjer i psykisk helse og rus? Er det på tide at politikere stiller krav til ansvarlige i denne omstillingsprosessen, slik at tilbudet kan videreføres? Flytter de ressurser ut av RPH for å tilfredsstille de vedtaks- og lovbaserte tjenester, eller er dette et resultat av dårlig styring? Hvis det er en snakk om ressursmangel i psykisk helse og rus, må ansvarlige politikere se på dette.

Er det ikke viktigere enn noensinne å styrke lavterskeltilbudet i kommunen sett i lys av utviklingen i samfunnet med økt selvmord, rus, mobbing og psykiske problemer? Frp mener det er viktig å ivareta dette tilbudet og ikke bygge det ned.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.