Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid i Asker

ADVARER: – Uten fullført skole er mulighetene for jobb og utdanning liten, skriver Tove Eggen, styremedlem i Asker Frp.

Politiet viser til skremmende tall når det gjelder antall bekymringssamtaler de har med ungdom i Asker.

Dette tallet har økt voldsomt de to siste årene. Bekymringssamtalene gjelder rus, tyveri, ran og pøbelstreker.

Les også: Tredobling i antall bekymringssamtaler: Unge tas inn til alvorsprat

Les også: Får mer til forebyggende arbeid

Undersøkelser viser at hele 28 prosent av VG3-elevene i Asker kommune har prøvd cannabis. På landsbasis er tallet 17 prosent, og antallet ungdomsskoleelever som har prøvd cannabis én gang eller flere, er økende.

Tallene er hentet fra Ungdataundersøkelsen og kan være høyere, fordi den er frivillig. Ungdataundersøkelsen er en anonym undersøkelse som gjennomføres på landsbasis årlig blant utvalgte aldersgrupper på ulike områder som holdninger til rus, trivsel og helse.

Hvorfor tallene er så høye for vår kommune er vanskelig å svare på. Årsaken kan være sammensatt.

Kommunen ligger nær Oslo kommune geografisk. Dette gjør naturligvis cannabis lett tilgjengelig.

Samtidig vet vi at Oslo, Bærum og Asker er trendsettere på flere områder som klær, teknologi og livsstil. Det kan være at denne livsstilen drar med seg utforsking med cannabis.

Årsaken kan også være økonomisk. Asker er en av Norges rikeste kommuner, det betyr at gjennomsnittlig lønnsinntekt er høy. Det gjør naturligvis at økonomien blant ungdom i kommunen også er god og at flere har råd til å skaffe seg rusen.

Årsaken kan også være økt gruppepress og fokus på det å fremstå som perfekt. I Asker er det høy prestasjonskultur blant ungdom, man skal være god på alle områder i livet.

Man skal ha de rette klærne, være med i den kule gjengen, være en god sønn eller datter og få gode karakterer på skolen.

Presset kan føre til at det er lettere å ty til rus som en kortsiktig løsning.

Det er foreldrene som har hovedansvaret for å følge opp sine barn, men det er viktig at offentlige instanser som skole, helsestasjoner, frivillige organisasjoner og politiet har et godt samarbeid om å forebygge at barn og ungdom havner i en kriminell løpebane eller starter med rus.

Mye bra gjøres i Asker på dette området. Men de høye tallene viser at vi i Asker må øke fokuset på forebyggende enda mer.

Selv om tallene har gått noe ned siden 2014, er tallene fortsatt skremmende høye sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Politiet har fått økt ressursene sine med én stilling når det gjelder forebyggende. Det er bra.

Det er vel så viktig at skole, helsestasjoner, foreldre, familievernet og ikke minst frivillige organisasjoner samarbeider om dette.

Rotary gjør en viktig jobb her ved å informere om konsekvensene av rusmisbruk på ungdomsskoler. Og ideelle organisasjoner som Asker Fotball og Asker Skiklubb gjør en god jobb, fordi de klarer å trekke til seg mange barn og unge veldig tidlig.

Å motivere til å drive med idrett eller annen fritidsaktivitet er svært viktig, fordi det gjør at man føler et fellesskap, man klarer å skape seg et nettverk av venner og får en fritid som oppleves som meningsfull.

Risikoen for følelsen av utenforskap blir mindre.

Heldigvis har vi i Asker høy bestått-prosent på videregående. Noe som kanskje er det viktigste av alt.

Denne trenden må vi beholde, og vi må fortsatt jobbe for en enda høyere bestått-prosent.

Uten fullført skole er mulighetene for jobb og utdanning liten. Man kan komme inn i en ond sirkel av utenforskap, og risikoen for en kriminell løpebane og fristelsen til å prøve ut rus blir større.

Fokus på forebyggende arbeid må vi derfor ha hele tiden, og en bør begynne så tidlig som mulig. Kanskje helt ned i barneskolen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Sunne holdninger, forebygging av utenforskap og motivasjon til å delta i fritidsaktivitet kan bygges allerede der.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.