Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Forbud er ikke veien å gå

– Høyre fikk stoppet flere tiltak vi mener er både unødvendige og for inngripende. Derfor sier vi nei til miljøfartsgrense på E18, skriver innsenderen.

– Høyre fikk stoppet flere tiltak vi mener er både unødvendige og for inngripende. Derfor sier vi nei til miljøfartsgrense på E18, skriver innsenderen.

Foto: KARL BRAANAAS

I vårt siste møte i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur behandlet vi «handlingsplan for bedre luftkvalitet». Her kommer det frem at deler av Bærum ligger over grenseverdiene for svevestøv.

Det er ingen tvil om at god luftkvalitet er viktig både for folkehelse og miljø. Noe må gjøres – men i denne saken var politikerne uenige i hva som er riktige virkemidler. 

Høyre mener at straff og innskrenkninger ikke er veien å gå, og dette fikk vi heldigvis gjennomslag for.

Problemet er størst i Bærum Øst og langs E18. Det er to hovedkilder til problemet; veitrafikk og fyring i eldre vedovner. 

Veitrafikk er en kjent utfordring i Bærum. Vi har jo Norges mest trafikkerte motorvei tvers gjennom kommunen. Hvert døgn passerer det i snitt 90.000 biler på denne veistrekningen. Med så høy trafikk blir det for mye av både klimagassutslipp og svevestøv. 

Litt mindre kjent er kanskje utfordringen knyttet til eldre vedovner (1998 eller før). Noen av disse brenner ikke rent, og det skaper tidvis for høye nivåer av svevestøv i vinterhalvåret.

Haakon Christopher Sandven er kommunestyrerepresentant for Bærum Høyre og medlem av hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.

Haakon Christopher Sandven er kommunestyrerepresentant for Bærum Høyre og medlem av hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

I handlingsplanen er det foreslått flere tiltak for å redusere svevestøvet. Mange av disse mener Høyre er gode, blant annet en ordning der eiere av gamle vedovner får en «vrakpant» for å bytte dem ut, informasjon om riktig fyringsteknikk og bedre veirenhold. 

I tillegg jobber Høyre for blant annet mer innfartsparkering, bedre kollektivtilbud og bedre sykkelveier. Det kommer også T-bane til Fornebu, ny E18 som i større grad går under bakken og mer mikromobilitet. 

Alt dette bidrar til å redusere veitrafikken, og dermed både klimagassutslipp og svevestøv.

Høyre fikk derfor stoppet flere tiltak vi mener er både unødvendige og for inngripende. Derfor sier vi nei til miljøfartsgrense på E18. Forskningen spriker i tillegg når det gjelder effekten av miljøfartsgrenser – en studie fra Norges Handelshøyskole viser eksempelvis at null effekt på lokal luftforurensning. 

Vi vil heller ikke ha piggdekkgebyr. Med en piggfriandel på 89 prosent ligger Bærum allerede i norgestoppen – kun to prosentpoeng bak Oslo, som har piggdekkgebyr. I tillegg er det flere steder nødvendig å benytte pigger for å komme frem vinterstid. 

Høyre sier også nei til forbud mot å fyre i eldre vedovner. Vi vil heller ha en bredere informasjonskampanje. Vi tror at dersom vi forteller innbyggerne om vrakpantordningen, om riktig fyringsteknikk og kanskje ber folk tenke seg om to ganger før de fyrer i eldre vedovner på dager med ekstra høye utslipp, vil dette redusere problemet.

Det er viktig å følge utviklingen tett. Høyre fikk derfor lagt til et tiltak om å vurdere innføring av flere målestasjoner i Bærum, slik at vi får bedre kunnskap om når og hvor luftkvaliteten er for dårlig.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.