Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

For fattig og rik i Asker

– SV vil foreslå innføring av eiendomsskatt med en sosial profil etter modell fra Oslo. Noen opplever skatten som et stikk i armen når den blir innført. De fleste er glade for vaksinasjonen når man ser hva den har å si for offentlig velferd, skriver Martin Berthelsen, som er gruppeleder for SV i Asker kommunestyre.

Foto: KARL BRAANAAS

Vi nærmer oss et årlig høydepunkt i det politiske livet Asker, nemlig behandlingen av budsjett og handlingsprogram for det kommende året.

Partiene jobber for å nå sine politiske mål gjennom budsjettforslag. Kommunedirektøren skal mane til ansvarlig pengebruk. Det er hans jobb. Han budsjetter med et overskudd, så vi har penger på bok til uforutsette utgifter og investeringer senere. Dess mer vi sparer, dess mindre har vi til kommunens løpende utgifter.

Kommunedirektøren foreslår hvert år «omstilling og effektiviseringstiltak». Et annet ord for dette er budsjettreduksjoner.

Det er store ulikheter i helse og levekår i kommunen. «I Asker opplever barn og unge press og har større rusutfordringer enn i landet for øvrig», sies det i forslaget til handlingsprogram, og det er «avgjørende at alle tjenester i oppvekst følger opp sårbare barn, unge og familier gjennom dialog, godt tverrfaglig samarbeid og treffsikre tiltak som evalueres jevnlig».

Her kolliderer sparemålet med ideelle målsettinger. Kommunedirektøren foreslår at spesialpedagogisk hjelp i barnehagene reduseres med 6 millioner kroner.

Er det viktig med forebyggende arbeid? Ikke mer enn at det er forslag om å ta ut «Home-start-familiekontakten», for å spare 1,7 millioner kroner.

Man foreslår at PANUA, et musikk- og kulturtiltak for mennesker med funksjonsnedsettelser, ikke fortsatt skal få støtte. Da kan man spare fattige 250.000 kroner.

Kultur, kirke og trossamfunn skal ned med 10 millioner kroner. Det vil ramme kulturaktiviteter innenfor alle grupper og alle aldre.

Innenfor velferdssektoren legges det opp til å spare 27,4 millioner innen hjemmetjenester og institusjoner, omsorgsboliger for eldre, BPA, rehabilitering, psykisk helse og rus, for å nevne noe.

Kommunedirektøren foreslår innsparinger på totalt cirka 80 millioner kroner, som kan synes lite i forhold til et budsjett på 7,8 milliarder. For de brukergruppene som skal oppleve kuttene, vil det se annerledes ut.

SV vil foreslå innføring av eiendomsskatt med en sosial profil etter modell fra Oslo.

For å unngå kutt og nedbemanning for 2021, foreslår SV å sette mindre i banken for å ha mer til drift. Vi foreslår også å redusere politikergodtgjøringene. Vi må gjøre noe med gjeldsgraden. Den er 13 prosent høyere enn anbefalt og begrenser handlingsrommet.

Eldrebølgen kommer stadig nærmere, og SV som alle andre partier, er bekymret for hvordan kommunen skal møte den. Tjenestene innen rus og psykiatri må styrkes. Innsats for barn og ungdom må styrkes. Vi vil tilgodese barnefamilier med gratis SFO som i Oslo, og kreve rimeligere barnehagebetaling. 

Da må det sterkere lut til:

SV vil foreslå innføring av eiendomsskatt med en sosial profil etter modell fra Oslo. «Sosial profil» vil si et bunnfradrag på 4–5 millioner kroner, slik at de med de dyreste eiendommene bidrar mest. Langt de fleste kommunene i Norge har denne skatten, uten at det er SVs fortjeneste, for den praktiseres innenfor hele partispektret. 

Noen opplever skatten som et stikk i armen når den blir innført. De fleste er glade for vaksinasjonen når man ser hva den har å si for offentlig velferd.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.