Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

For eller mot Blakstad sykehus?

– Arealplanen er en invitasjon til Vestre Viken helseforetak om å beholde noen enheter på Blakstad for pasienter som trenger langvarig behandling, skriver innsenderne.

– Arealplanen er en invitasjon til Vestre Viken helseforetak om å beholde noen enheter på Blakstad for pasienter som trenger langvarig behandling, skriver innsenderne.

Foto: KIM VAN DER LINDEN

I «slaget om Blakstad» må politisk realisme balanseres med fleksibilitet og nytenkning.

Vi er blitt orientert om at det i fagkretser verserer en oppfatning om at herrene Rognum og Gude i Asker KrF er for nedleggelse av Blakstad sykehus.

Det er feil.

Vi har i flere innlegg i Budstikka de siste måneder hevdet vårt syn om bevaring av sengeplasser og en variert utnyttelse av området når Vestre Viken ønsker å selge hele eiendommen til høyest mulig pris for å bidra til finansieringen av det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen. 

I Aftenposten 10. mai er både leder og to sider i avisen viet problemet. Direktøren i Statens helsetilsyn stiller spørsmålet om vi har for lite sengekapasitet i psykiatrien. Det er fristende å si: «Velkommen etter». Dette har faglige røster hevdet over lang tid.

Mandag 28. mars gikk tre overleger ut i Budstikka med overskriften «Slaget om Blakstad er vunnet og tapt». Her argumenterer de for flytting av all virksomhet fra Blakstad til Brakerøya, men samtidig erkjenner de at noen pasienter, « … er så syke at de må ivaretas i sykehus over flere år. De trenger trygghet og omsorg … for dem vil flytting til Drammen kunne bli vanskelig og føre til begrensninger». 

Torleiv Rognum er leder i Asker KrF og kommunestyrerepresentant.

Torleiv Rognum er leder i Asker KrF og kommunestyrerepresentant.

Foto: Knut Bjerke
Tore Gude er psykiater, professor emeritus og sekretær i Asker KrF.

Tore Gude er psykiater, professor emeritus og sekretær i Asker KrF.

FOTO: PRIVAT

På slutten av innlegget konkluderer de med: «Vi taper noe ved å flytte ut av Blakstad og inn i et stort sykehus.»

Vårt budskap til overlegene er: Ikke gi dere! Slaget er ikke tapt. Engasjer dere i «kampen» for å begrense skadevirkningene dere selv erkjenner at flytting kan medføre for de sykeste.

Vi i Asker KrF vil invitere dere inn i en realpolitisk vurdering om hva som er mulig å oppnå av bevaring av psykiatri på Blakstad, selv med de motstridende interesser som foreligger.

Vestre Viken og Asker kommune må starte en dialog omkring forvaltningen av området for å bevare noe av det psykiatriske sykehusets oppgaver, og som anført ovenfor, må det komme gruppen med størst behov for psykisk helsehjelp, til gode.

I årsrapporten fra Blakstad sykehus i åpningsåret 1904 kan vi lese direktør Dahles beretning om «Akershus Amts Sindsygeasyl paa Blakstad». Sitat: «Asylet er etter regulativet nærmest bestemt for uhelbredelig sindsyge, men kan ogsaa opptage sindsyge, der giver haab om helbredelse, eller hvis tilstand gjennom et ophold paa anstalten kan ventes bedret.» 

Dahle dokumenterer i årsrapporten en variert tilnærming og tenkning om sykehusets funksjon i en tid da behandlingsmuligheter, utenom best mulig oppbevaring og forpleining, omtrent ikke eksisterte etter dagens målestokk. 

Videre beskrives bygningsmassen som bestående av en sentralavdeling og flere mindre koloniavdelinger med oppgavefordeling og en variert tilnærming til pasientenes forskjellige behov innenfor større og mindre bygningsenheter.

Vi kan lære av Dahles optimisme vel 100 år etter. Faglig ledelse ved Blakstad kan i enda sterkere ordelag enn det de skrev i Budstikka, advare mot snever økonomisk tenkning omkring hva som er til beste for pasienter og deres behandling. 

I Asker kommunes arealplan er sykehusområdet foreslått disponert til offentlig og privat tjenesteyting. Arealplanen er derfor en invitasjon til Vestre Viken helseforetak om å beholde noen enheter på Blakstad for pasienter som trenger langvarig behandling.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.