Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Følgene av E18 er underkommunisert

I Budstikka 29. oktober skriver den nye nestlederen i planutvalget, Elisabeth Gjølme fra Høyre, mye bra om vekst og vern i Bærum. Det lover godt for de viktige beslutninger planutvalget skal ta i årene fremover.

I artikkelen understreker Gjølme at Høyre vil slåss for at E18 skal forsvinne i tunnel under Sandvika, fordi dette vil «åpne Sandvika og gi stedet en ny, innbydende identitet». Fortidsminneforeningen ville også ønsket E18 i tunnel, hvis dette virkelig betydde å «åpne opp» ikke bare Sandvika, men også Høvik og andre steder langs E18-traseen.

Dessverre kommer dette ikke til å skje. Vegvesenets hjemmesider viser med all tydelighet at dagens E18-trasé forbi Høvik og Sandvika vil bestå som en stor og sperrende trafikkmaskin. Når E18 forsvinner under bakken, skal dagens 6-felts vei likevel bestå som avlastningsvei. I tillegg kommer to felt med busstrasé og en gang- og sykkelvei. Til sammen blir det en vei som er enda bredere enn i dag med store tilførselsveier i form av broer og overbygninger. 

Mange har påpekt at man ikke kan bygge seg ut av trafikkbelastninger. Bilen vil bli valgt om veien har kapasitet. Eneste mulighet til å redusere biltrafikken er å bygge ut kollektivtrafikken. Det må gå flere busser, tog og T-baner. 

Bussenes tilgjengelighet på E18 kan forbedres på dagens trasé. E18-prosjektet kan nedskaleres til utbygging av en effektiv busstrasé, etablering av bedre støyskjerming og forskjønning av dagens trase. Det vil bety reduserte kostnader og et enklere prosjekt. En slik løsning vil være et reelt bidrag til å verne miljøet. Etter at Drammenbanen ble bygd ut, ble det oppført en rekke tidstypiske bygninger, mange av høy arkitektonisk kvalitet. Et stort antall av disse vil gå tapt ved den hardhendte og altfor omfattende utbyggingen som nå ligger på planleggingsbordet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.