I dag, 20. november, fyller Barnekonvensjonen 29 år. Det er grunn til å feire!

Barnekonvensjonen er viktig fordi den gir alle under 18 år et helt nødvendig, særlig menneskerettsvern.

Den er helt essensiell for barn her i Asker og Bærum, men også i hele verden.

Det er ikke bare viktig å fremheve den i land der barns rettigheter blir brutt på en grov og systematisk måte, men også i lokalområdet vårt.

Man må ha et fokus på barn og unge for å skape god og helhetlig politikk og et trygt samfunn for alle. Derfor må Barnekonvensjonen implementeres og følges på alle nivåer, også lokalt.

Barnekonvensjonen ble enstemmig vedtatt i FN i 1989, og siden den gang har alle land i verden, utenom USA, ratifisert den.

Dessuten har ikke Norge bare ratifisert Barnekonvensjonen, men også implementert den. Det betyr at den har blitt en del av lovverket vårt, og hvis en lov strider mot Barnekonvensjonen, er det konvensjonen som teller.

En fundamental del av konvensjonen er at alle barn har rett til å vite om rettighetene sine; man kan ikke vite at rettighetene sine blir brutt hvis man ikke er klar over at man har de eller vet hva de innebærer.

Artikkel 12 i Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. I Asker og Bærum fungerer eksempelvis elevråd og ungdomsråd som talerør for barn og unge.

Internasjonalt blir dessverre ikke unge alltid inkludert i beslutningsprosesser. For eksempel, ungdomsgruppen Youth for Change fra Tanzania som kjemper mot barneekteskap, har nylig fått sine påvirkningskanaler og sitt arbeid hindret av regjeringsmaktene.

Når barnerettighetene er under press, er det ekstra viktig at Norge som foregangsland fremhever Barnekonvensjonen i multilaterale sammenhenger. Da er det ekstra viktig at vi praktiserer de prinsippene på en god måte på nasjonalt og lokalt nivå.

Uten Barnekonvensjonen vil det spesifikke fokuset på barn som en gruppe med særegne behov, kunne falle bort.

Konvensjonen dekker heldigvis et bredt aspekt av temaer. For eksempel, artikkel 28 i Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett på utdanning, artikkel 24 sier at alle barn har rett på et godt helsetilbud og artikkel 30 handler om at barn som tilhører en minoritet eller et urfolk, har rett til å bruke egen kultur, språk og praktisere egen religion.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Gratulerer med dagen, Asker og Bærum! Er det ikke herlig at alle barn har like rettigheter, uansett hvem de er og hvor de kommer fra?