Det var ikke mange nok for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Les også: Ber Bærum bosette ytterligere 24 flyktninger

Les også: Integrering kan ikke påtvinges

Les også: Integrering i Asker

Formannskapet behandlet i august en ekstraordinær anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av ytterligere 20 flyktninger i 2018, noe både rådmannen og flertallet i formannskapet (alle unntatt Frp) syntes var en glimrende idé.

Asker kommune imøtekommer derfor tilleggsanmodningen om å bosette ytterligere 20 flyktninger, hvorav 5 plasser skal være forbeholdt enslige mindreårige.

Dette er en dårlig idé.

For det første er 20 flyktninger aldri bare 20. Noen er som nevnt «enslige mindreårige». Dette er ungdommer som kommer, og så dukker resten av familien opp på «gjenforening» i løpet av noen år.

Tilsvarende får voksne flyktninger hente sin familie, og etter hvert skal mange voksne hente ektefelle fra hjemlandet.

Her er det bare å finne frem gangetabellen.

For det andre har Asker kommune bosatt mange flyktninger fra tidligere. Det politiske flertallet i Asker har vært opptatt av å være «flinkest i klassen» og strekker seg langt for å imøtekomme anmodningene.

Dette gir utfordringer knyttet til integrering, og det er ikke til å stikke under stol at kommunen har særlige utfordringer i Borgen-området, der vi har store konsentrasjoner av innvandrere.

For det tredje: Vi ser en tydelig økning i barnefattigdommen, og mye av dette er knyttet til økt innvandring.

Summen av alt dette byr på utfordringer for samfunnet vårt.

Frp er opptatt av at kommunen ikke skal bosette flere enn man greier å integrere. Lokalsamfunnets bærekraft er avhengig av dette.

La meg minne om fjorårets perspektivmelding fra regjeringen, der det fremkommer at en mannlig innvandrer fra ikke-vestlige land gir et samfunnsøkonomisk minus på i snitt 6 millioner kroner i løpet av livet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Dette må norske skattebetalere finansiere.