Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Flyktninger – en ressurs?

SER MULIGHETER: – Vi mener at flyktninger vil være en ressurs for fremtiden, dersom vi tilrettelegger riktig og tidlig, skriver Tage Gam, administrerende direktør i Arba Inkludering på Rud.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen har i det siste stått frem med sammenfallende synspunkter.

Saken gjelder kartlegging av kompetanse og erfaring den enkelte flyktning har med seg så tidlig som mulig, for å inkludere den enkelte så tidlig som mulig.

De to arbeidslivstoppene har sendt brev til regjeringen som inneholder det som er ment å være gode råd for å få flere flyktninger raskt ut i jobb.

Helt konkret foreslår de å innføre lønnstilskudd til bedrifter som tar imot flyktninger.

Det understrekes at passivitet er det ingen som tjener på, tvert imot.

Arba Inkludering er en arbeidsmarkedsbedrift som har lang erfaring og mye kompetanse med å inkludere mennesker i arbeidslivet.

Les også: I denne butikken ble det solgt 126 tonn søppel

Vår erfaring med flyktningarbeidet tilsier at tidlig start med språkopplæring, arbeidstrening og opplæring i «arbeidsnorsk» har stor betydning for at den enkelte blir inkludert og blir en ressurs i vårt samfunn.

Språkopplæring isolert fra arbeid har begrenset effekt, og det er derfor viktig å fokusere på «arbeidsnorsk», som betyr at språkopplæring sammen med jobbtrening gir det beste resultat på kortest tid.

Arba inkludering har 100 ansatte med bred kompetanse og erfaring, og vi kan vise til gode resultater hvor gjennomsnittlig 300 personer med hull i cv-en har fått arbeid og om lag 100 personer har startet på utdanning hvert år i løpet av de siste fire årene.

Innsatsen overfor flyktninger må tilrettelegges ut fra en helhetstanke hvor tiltakene er godt koordinert.

Flyktninger som kommer, er ikke en ensartet gruppe, men mennesker med individuelle ressurser og utfordringer.

Det er ikke slik at den enkelte flyktning nødvendigvis får «drømmejobben» med en gang, men med arbeidstrening kan de bli selvstendige, få mestringsfølelse og selvtillit, noe som vil bidra til at «drømmejobben» kan bli en realitet på lengre sikt.

Deltagelse i arbeidslivet skaper holdninger, bidrar i språkopplæringen og gir mulighet for etablering av nettverk i tillegg til de mulighetene lønnsinntekt gir.

Arba Inkludering samarbeider med over 600 bedrifter i Asker og Bærum, og det er imponerende å oppleve hvordan bedriftene åpner dørene for mennesker som trenger noe tilrettelegging og erfaringsoppbygging.

For at vi skal lykkes med integrering av flyktninger er vi avhengig av bedriftene i vårt lokalmiljø.

De bedriftene som viser vilje til å bidra må på den andre siden ha tryggheten om at de til enhver tid kan kontakte oss om det skulle bli behov for det.

Her er det viktig at vi ikke svikter, for da er risikoen stor for at dørene stenges.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Asker og Bærum kommuner jobber kontinuerlig med de utfordringer kommunene har fått med økt antall flyktninger.

Arba Inkludering eies av Bærum kommune, Asker kommune og Akershus fylkeskommune.

Vi har derfor tilbudt våre tjenester til begge kommuner og håper de vil benytte den kompetansen vi besitter, og vi mener at flyktninger vil være en ressurs for fremtiden, dersom vi tilrettelegger riktig og tidlig.

Vil du svare på dette innlegget? Send inn leserbrev her

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler