Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Flere arbeidsgivere gjør det mer attraktivt

– Det gir ingen mening å påstå at private lønner dårligere som en generell sannhet, skriver Torbjørn Furulund, bransjedirektør i NHO.

– Det gir ingen mening å påstå at private lønner dårligere som en generell sannhet, skriver Torbjørn Furulund, bransjedirektør i NHO.

FOTO: PRIVAT

Tenk deg at du akkurat er ferdig utdannet. Du har opparbeidet deg masse kunnskap og er klar for å ta fatt på et langt arbeidsliv. 

Men det finnes kun én arbeidsgiver. Der må du passe inn, ellers må du finne en ny yrkesvei.

Jeg tror det å ha flere arbeidsgivere å velge mellom i helse- og velferdssektoren gjør det mer attraktivt å velge yrkene som vi så sårt trenger enda flere av i fremtiden.

 Det er helt legitimt å være imot en velferdsmiks, slik som Kim Pilgaard gir uttrykk for i innlegget «Sannheten om NHOs velferdsmiks» i Budstikka 21. april

Men en variert helse- og velferdssektor – som består av både store selskap, mellomstore enkeltstående virksomheter og små bedrifter og gründerforetak – gir mangfold, reell konkurranse og bredde i den fagkompetansen man trenger for å løse offentlig finansierte og lovpålagte oppgaver.

Dessverre gjentar Pilgaard mange uriktige påstander, som jeg tidligere har imøtegått i Budstikka. 

Først og fremst vil jeg gjenta at penger som det offentlige bevilger til velferdsformål, brukes i all hovedsak slik de er tenkt. Den private delen av velferdsmiksen er en del av et organisert arbeidsliv, og de aller fleste er bundet av tariffavtaler. 

Alle, offentlig eller private, som driver helse- og velferdstjenester av høy kvalitet, er nødt til å ha attraktive lønns- og arbeidsvilkår for å rekruttere og holde på gode medarbeidere. 

Det gir ingen mening å påstå at private lønner dårligere som en generell sannhet. Helt konkret tjener generelt helsefagarbeidere og sykepleiere i Oslo kommune bedre enn tilsvarende yrkesgruppe ansatt i Asker og Bærum kommuner. Er det urettferdig? 

Lønnsvariasjoner er det mellom ulike offentlige arbeidsgivere og private arbeidsgivere avhengig av tariffområdet, hva slags tjenesteområde det er snakk om og rekrutteringsbehov.

Det er dessuten viktig å skille mellom like, identiske vilkår og ordnede vilkår. 

Vi har aldri påstått eller ment at vilkårene er helt like. Det avgjørende er at det er ordnede og konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i tråd med lovverk. Vi har blant annet tariffavtaler på vegne av våre medlemmer med Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet.

Pilgaard forteller om egen erfaring med at kommuner ikke følger opp private. Det er ikke min erfaring etter å ha jobbet med disse bransjene inn mot kommunesektoren i mange år. 

Men alle kommuner som bruker private aktører, må være opptatt av oppfølging og at de får den kvaliteten de har bestilt og betalt for. Det er kommunens ansvar.

Det er heller ikke riktig at man mister kontroll og innsyn når man bruker private. Kommunen plikter og har rett til innsyn i alt som er av betydning for tjenestens innhold og kvalitet, enten den selv ber om det eller offentligheten ber om innsyn.

Pilgaard trekker frem et punkt som er viktig. Det er behov for mer åpenhet om eierskap. Det har også Velferdstjenesteutvalget påpekt. Det er vi helt enige om. Det bør være lettere å sjekke hvem som eier selskapene som leverer tjenester på vegne av det offentlige.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.